2019-05-08

MIPS AB (publ): NY VD FÖR MIPS

MIPS, som är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan, offentliggör idag att Max Strandwitz kommer att ta över rollen som VD för MIPS AB från och med den 10 maj 2019. Max Strandwitz är idag CFO för MIPS. Bolagets nuvarande VD, Johan Thiel, kvarstår i en rådgivande roll inom bolaget under en övergångsperiod.

MIPS har sedan bolaget börsnoterades i mars 2017 visat stark förmåga att leverera på de långsiktiga finansiella mål för år 2020 som kommunicerades vid börsnoteringen. I samband med att styrelsen och ledningen nu inleder en översyn av de långsiktiga finansiella målen, vilka kommer att kommuniceras under hösten, anser bolagets nuvarande VD Johan Thiel och styrelsen att det är en lämplig tidpunkt att genomföra en planerad succession i bolaget. Styrelsen har därför utsett bolagets CFO Max Strandwitz till ny VD för MIPS. Max Strandwitz tillträder sin nya roll som VD den 10 maj 2019. 

"Jag är både tacksam och stolt över den utveckling som MIPS har haft under Johan Thiels ledarskap och är mycket glad att vi nu kan presentera Max Strandwitz som ny VD och på så sätt utföra ett planerat ledarskapsskifte och säkerställa kontinuiteten i den fortsätta utvecklingen av MIPS som ett världsledande bolag inom hjälmsäkerhet." säger Bengt Baron, MIPS styrelseordförande.

"Under min ledning har MIPS gått från att vara ett litet bolag sprunget ur forskningsprojekt från KTH till ett världsledande bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Jag har arbetat sida vid sida med Max Strandwitz under tre års tid och känner mig oerhört trygg med att lämna över till honom", säger Johan Thiel, MIPS avgående VD.

"Jag är mycket glad och stolt över att få styrelsens förtroende att ta över ledarskapet för MIPS och fortsätta arbetet att bygga MIPS som ett världsledande bolag inom hjälmsäkerhet", säger Max Strandwitz, MIPS tillträdande VD.

Bolaget har inlett arbetet med att rekrytera en ny CFO att efterträda Max Strandwitz. Under en övergångsperiod, till dess att en ny ordinarie CFO har anställts, kommer Max Strandwitz att kvarstå även i rollen som CFO.

Denna information är sådan som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 8 maj, 2019 klockan 18:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88
MAX STRANDWITZ, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54 

 

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 29 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com 

Attachments:

PDF