2018-12-18

MIPS flyttas till Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista

MIPS flyttas upp till Mid Cap-listan efter att Nasdaq Stockholm gjort sin årliga granskning av börsbolagens marknadsvärde. Flytten sker från och med den 2 januari 2019.

Nasdaq Stockholms årliga granskning baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet under november månad. Årets granskning har lett till att MIPS flyttas från Small Cap- till Mid Cap-listan.

MIPS noterades på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista den 23 mars 2017.

"Flytten till Mid Cap-listan är ett bevis på att aktiemarknaden uppskattar att vi är ett snabbväxande bolag, med en tydlig marknadsposition, som attraherar ett stort intresse hos varumärken och slutkonsument", säger Johan Thiel, VD för MIPS AB. "Vi har haft ett spännande 2018 där vi lanserat ännu fler lösningar, fler kunder har insett värdet att integrera MIPS lösningar i sina produkter, vi har växt i alla kategorier och har gått stärkta ur två legala patenttvister. MIPS är på god väg mot vårt mål 2020 om att nå 400 MSEK i omsättning och en EBIT marginal överstigande 40%."

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88

MAX STRANDWITZ, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54

OM MIPS
MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 26 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS-aktien är sedan mars 2017 noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com.

Attachments:

PDF