2023-09-15

Nyteckning av aktier med stöd av Mips optionsprogram 2020/2023

Vid årsstämman i Mips AB (publ) (”Mips”) den 7 maj 2020 beslutades att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Mips genom emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet till ett marknadsmässigt pris. Teckningsperioden för teckningsoptionerna pågår mellan den 15 maj 2023 och den 30 september 2023.

Mips verkställande direktör Max Strandwitz avser att utnyttja teckningsoptioner före utgången av teckningsperioden. Som ett led i att finansiera utnyttjande av teckningsoptionerna har Max Strandwitz idag avyttrat 121 000 befintliga aktier och kan komma att avyttra vissa av de tillkommande aktierna för att finansiera utnyttjande av ytterligare teckningsoptioner.

Attachments:

Nyteckning av aktier med stöd av Mips optionsprogram 2020/2023