2018-08-16

MIPS DELÅRSRAPPORT JANUARI- JUNI 2018

APR - JUN
 • Nettoomsättningen ökade med 52% till 55,6 MSEK (36,6). Justerat för valutaeffekter var ökningen 53%
 • Rörelseresultatet ökade till 21,7 MSEK (11,0). Även det justerade rörelseresultatet* ökade till 21,7 MSEK (11,5)
 • Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader för de patenttvister** bolaget har varit part i med 2,9 MSEK (1,9)
 • Rörelsemarginalen ökade till 39,0% (30,2). Även den justerade rörelsemarginalen* ökade till 39,0% (31,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 5,9 MSEK (0,0)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,67 SEK (0,34)
JAN - JUN
 • Nettoomsättningen ökade med 37% till 79,1 MSEK (57,7). Justerat för valutaeffekter var ökningen 42%
 • Rörelseresultatet ökade till 23,4 MSEK (6,1). Även det justerade rörelseresultatet* ökade till 23,4 MSEK (13,1)
 • Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader för de patenttvister** bolaget har varit part i med 4,1 MSEK (3,0)
 • Rörelsemarginalen ökade till 29,6% (10,6). Även den justerade rörelsemarginalen* ökade till 29,6% (22,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 14,3 MSEK (3,9)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,74 SEK (0,19)

VD KOMMENTAR

STARK UTVECKLING UNDER KVARTALET
Med en tillväxt på över 50% och ett nästan fördubblat rörelseresultat under kvartalet är jag nöjd med att MIPS fortsätter utvecklas i linje med vår långsiktiga plan. Nettoomsättningen ökade justerat för valutaeffekter i kvartalet med 53% till 55,6 MSEK. Det första halvåret ökade nettoomsättningen justerat för valutaeffekter med 42% till 79,1 MSEK. Omsättningsökningen är driven av att allt fler hjälmmodeller från ledande varumärken nu marknadsförs med MIPS BPS. Efter en något trög start i början av året i snökategorin ökade försäljningen av densamma under andra kvartalet, samtidigt som även de viktiga kategorierna cykel och motorcykel fortsatte att växa starkt. Tillväxten och vår skalbara affärsmodell gjorde att vårt justerade rörelseresultat förbättrades till 21,7 MSEK (11,5) med en justerad rörelsemarginal på 39,0% (31,5) under andra kvartalet. För första halvåret har det justerade rörelseresultatet förbättrats till 23,4 MSEK (13,1) och den justerade rörelsemarginalen ökade till 29,6% (22,7).

ÖKAD PENETRATION MED VÅRA STORA KUNDER
Ett flertal av världens ledande hjälmvarumärken har under året breddat sitt utbud av modeller med MIPS BPS. Vi har genom ett nära utvecklingssamarbete och säljstödjande utbildning lyckats säkerställa att ett antal varumärken numera erbjuder modellprogram där MIPS BPS är implementerat i stort sett i alla modeller.

EXTERNA TESTER VALIDERAR MIPS BPS
I USA har universitetet Virginia Tech utvecklat en utvärderingsmetod för cykelhjälmar som inkluderar test av rotationsrörelser och dess påverkan. Testmetodiken är baserad på forskning och tar hänsyn till de krafter som uppstår vid sneda islag. I de genomförda testerna är alla hjälmar med högst betyg (5 stjärnor) utrustade med MIPS BPS. Virginia Techs utvärderingsmetod kan liknas vid bilindustrins Euro NCAP och kommer hjälpa vägleda konsumenter vid köptillfället. Vi har sedan tidigare sett liknande tester och resultat i Sverige från svenska försäkringsbolag och andra testinstitut. Det är positivt att se att man även internationellt har börjat testa hjälmar för rotationsrörelser och att MIPS teknologi återigen har validerats.

ÖKAT INTRESSE INOM FLERA OMRÅDEN
På Eurobike i Tyskland, världens största cykelmässa, fortsatte framgångarna för MIPS. Aldrig tidigare har det visats så många hjälmmodeller utrustade med MIPS BPS och de stora hjälmtillverkarna presenterade MIPS BPS på ett än mer framträdande sätt i sin produktportfölj än tidigare. I båda de stora cykelloppen "Tour de France" och "Giro d' Italia" är det tydligt att de professionella användarna också blir allt mer måna om deras personliga säkerhet då närmare hälften av alla lagens cyklister var utrustade med MIPS BPS hjälmar. Vi är stolta över att bidra till att så många fler utövare har ett förbättrat skydd.

LEDANDE POSITION OCH SPÄNNANDE FRAMTID
Vi har under första halvåret framgångsrikt skyddat våra immateriella rättigheter och avslutat våra legala processer. Vi kommer även framöver aktivt försvara och stärka våra immateriella rättigheter. MIPS forskning drivs i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan och tillsammans med vårt egna aktiva utvecklingsarbete ger det oss en unik position i branschen. Vi är ett team som representerar en oslagbar bas av kunskap och erfarenhet som är högt uppskattat av våra partners. Vi arbetar ständigt för att ge ett ännu bättre preventivt skydd för aktiva människor.

Jag är nöjd med bolagets och våra kunders utveckling. Med MIPS förmåga att omsätta forskningsresultat till kommersiellt framgångsrika produkter har vi en stark plan för att nå våra mål för 2020.

Johan Thiel
Vd och koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Johan Thiel, koncernchef och VD
Johan.Thiel@Mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88

Max Strandwitz, CFO
Max.Strandwitz@Mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54

Denna information är sådan information som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 klockan 7.30 CET.

MIPS presenterar delårsrapporten på en telefonkonferens den 16 augusti 2018 klockan 10.00 CET. För att deltaga, vänligen registrera er på: http://emea.directeventreg.com/registration/6066408

OM MIPS
MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 26 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com.

Attachments:

PDF