2019-11-08

MIPS delårsrapport januari - september 2019

JUL – SEP

  • Nettoomsättningen ökade med 3% till 52,9 MSEK (51,2), organisk tillväxt var under kvartalet -6%
  • Rörelseresultatet uppgick till 20,5 MSEK (20,8), det justerade rörelseresultatet* ökade till 20,9 MSEK (20,8)
  • Rörelsemarginalen minskade till 38,6% (40,7), den justerade rörelsemarginalen* minskade till 39,5% (40,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 11,6 MSEK (31,0)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,62 SEK (0,61)

JAN – SEP

  • Nettoomsättningen ökade med 38% till 180,4 MSEK (130,3), organisk tillväxt var under årets första nio månader 28%
  • Rörelseresultatet ökade till 69,0 MSEK (44,3), det justerade rörelseresultatet* ökade till 70,8 MSEK (44,3)
  • Rörelsemarginalen ökade till 38,3% (34,0), den justerade rörelsemarginalen* ökade till 39,2% (34,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 43,5 MSEK (45,2)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,12 SEK (1,36)

VD-KOMMENTAR

Fler kunder än någonsin men tariffer påverkade volymerna i kvartalet
Under tredje kvartalet ökade netto-omsättningen med 3% till 53 MSEK (51). Justerat för valutaeffekter samt förvärv, uppgick den organiska tillväxten till -6% i kvartalet. Det innebär att netto-omsättningen under årets första nio månader har ökat med 50 MSEK till 180 MSEK (130), vilket är en ökning med 38%, och en organisk tillväxt om 28%.

Den svagare utvecklingen i kvartalet berodde framför allt på en mycket svag start på kvartalet då ett antal av våra stora amerikanska kunder agerat avvaktande till följd av osäkerheten kring de nya handelstarifferna mellan USA och Kina som implementerats under perioden.

Likt andra leverantörer och varumärken verksamma i cykel- och vintersportsektorn i USA, såg vi mot slutet av kvartalet en återhämtning vad gäller orderstocken och bedömer därmed att denna utveckling enbart är av tillfällig karaktär. MIPS står idag starkare än någonsin bland dessa amerikanska kunder och vi har även säkrat ett antal nya hjälmvarumärken, och är fortsatt trygga med vår position på marknaden.

Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 21 MSEK (21) och vi nådde en rörelsemarginal om 38,6%. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK, med en justerad rörelsemarginal om 39,5%. Under årets första nio månader har rörelseresultatet ökat till 69 MSEK (44) med en justerad rörelsemarginal om 39,2% (34,0).

Spännande lanseringar på höstens globala mässor
I början av september deltog MIPS på världens största cykelmässa Eurobike, i Friedrichshafen, Tyskland. Där lanserade ett antal stora tyska hjälmvarumärken, som UVEX, Alpina och KED, nya hjälmar utrustade med MIPS teknologi, vilka historiskt sett varit avvaktande till att implementera vår teknologi i sina hjälmar. Vi ser nu fram emot möjligheten att växa tillsammans med dessa varumärken på den tyska hjälmmarknaden.

Vi är också glada att återuppta vårt samarbete med POC och att tillsammans lansera flertalet hjälmar utrustade med MIPS teknologi under de kommande åren. Den första av dessa hjälmmodeller är en barnhjälm som avses att lanseras under sommaren 2020.

Innovatörerna bakom mips teknologi erhöll det prestigefyllda polhempriset
Att MIPS bygger på banbrytande forskning och teknisk utveckling vet vi sedan länge. Detta bekräftades återigen i oktober när Sveriges Ingenjörer delade ut det mycket prestigefulla Polhempriset till Peter Halldin (Chief Science Officer på MIPS), Hans von Holst och Svein Kleiven för deras arbete med MIPS teknologi.

Nya mål presenterade
I september presenterade vi vår långsiktiga plan som sträcker sig till 2025. Vi kommer under de kommande åren fokusera vårt arbete på tre huvudsakliga kategorier: Sporthjälmar, Motorcykelhjälmar och Säkerhetshjälmar. Med detta fokus och ett bredare produktsortiment har vår adresserbara marknad vuxit från 43 till 130 miljoner hjälmar vilket ger oss en väsentligt mycket större marknad att bearbeta. Vår nya plan och strategi innebär att vi har som mål att omsätta mer än 1 miljard kronor under 2025 med en EBIT-marginal överstigande 40% och med ambitionen att dela ut minst 50% av nettoresultatet över tid.

I linje med vår nya plan har vi påbörjat en förstärkning av vår organisation för att kunna ta en större position inom Motorcykel-kategorin och fortsätta vår satsning i Säkerhetskategorin, en kategori där vi ser stor potential. Denna förstärkning sker främst inom vår försäljningsorganisation, med mer kategorispecifik kompetens, men också inom vår organisation för marknadsföring samt forskning och utveckling.

Med de kunder vi idag har ombord och de nya strategiska initiativen som vi nu lanserar känner jag mig trygg i att vi är i en god position att leverera i enlighet med våra 2025-mål.

Max Strandwitz
VD och koncernchef

Attachments:

MIPS Delårsrapport Januari September 2019