Marcus Seyffarth

Head of product engineering

Född 1973 och Head of Product Development sedan 2019.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
MSc Datalogi och Matematik, Stockholm Universitet / Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm.

Aktuella uppdrag:
Inget

Utvalda historiska uppdrag:
Product Manager på MIPS AB. Grundare av och VD i EttSexEtt Skateboards HB.

Innehav i bolaget:
10 000 aktier
72 164 teckningsoptioner
avser innehav den 31 december 2021.