Peter Halldin

Chief Science Officer

Född 1968 och Chief Science Officer sedan 2008.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
PhD, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

Aktuella uppdrag:
Postdoktorand på deltid vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, samt ordförande i arbetsgruppen CEN TC158.

Utvalda historiska uppdrag:
Medgrundare av och styrelseledamot i MIPS AB.

Innehav i bolaget:
188 665 aktier
25 000 teckningsoptioner
avser innehav per den 31 december 2021.