Peter Halldin

Chief Science Officer

Född 1968 och Chief Science Officer sedan 2008.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
PhD, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, och medgrundare av MIPS.

Aktuella uppdrag:
Postdoktorand pÄ deltid vid Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

Utvalda historiska uppdrag:
Styrelseledamot i MIPS AB.

Innehav i bolaget:
238 665 aktier
25 000 teckningsoptioner
avser innehav per den 31 december 2020.