Shuyi Isaksson

Head of operations

Född 1978 och Head of Operations sedan 2016.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
BA English Education, Guangzhou College of Education, Kina. Entreprenörskap och affärsutveckling, Stockholm International School of Trading. Tidigare Account Manager på OSM Group AB.

Aktuella uppdrag:
Inget

Utvalda historiska uppdrag:
Styrelseledamot i MI Engineering AB.

Innehav i bolaget:
25 000 aktier
72 164 teckningsoptioner
avser innehav per den 31 december 2021.