2019-04-26

MIPS AB (publ): MIPS: Inbjudan - Presentation av resultatet för januari - mars 2019

MIPS publicerar delårsrapporten för januari - mars 2019 den 3 maj klockan 7:30 (CET).

Johan Thiel, Vd & koncernchef och Max Strandwitz CFO, presenterar resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl. 10.00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. Delårsrapporten samt presentation kommer finnas tillgängliga på www.mipscorp.com/investerare.
 

För att deltaga i konferenssamtalet och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er på länken nedan:

https://financialhearings.com/event/11900 

 

För ytterligare information

Max Strandwitz, CFO, tel +46 709 611 754 eller per mail Max.Strandwitz@Mipsprotection.com

 

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 26 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com 

Attachments:

PDF