Ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning har utformats på engelska och översatts till ett antal andra språk. Om det skulle förekomma avvikelser mellan den engelska texten och översättningarna har den engelska texten företräde.

MIPS AB och dess intressebolag (tillsammans “MIPS”) kan inte garantera och garanterar heller inte att en person som råkar ut för en kollision eller ett fall eller utsätts för ett slag mot huvudet eller kroppen medan denne bär en hjälm utrustad med MIPS-systemet aldrig kan drabbas av hjärnskakning eller annan skada på hjärnan, huvudet eller annan del av kroppen. Inget islagsskyddssystem kan skydda en användare från alla former av skador och användaren har det fulla ansvaret för alla risker, inklusive risker för kroppslig skada eller dödsfall eller förlust av eller skada på materiell egendom, som uppkommer i samband med användarens deltagande i idrotts-, fritids- eller andra aktiviteter medan användaren bär en hjälm utrustad med MIPS-systemet. I den mån gällande lag tillåter, avsäger sig MIPS allt ansvar och alla former av garantier, uttryckligen eller underförstått, inklusive de som anges i UUC, avsnitten 2-314 och 2-315. MIPS-systemet i en hjälm har placerats i enlighet med specifikationerna för den specifika hjälmmodellen. Användare varnas att inte ta bort, flytta eller på annat sätt manipulera MIPS-systemet i hjälmen. Rengör genom att torka av med ett milt rengöringsmedel utan blekmedel.