Varning och ansvarsfriskrivning

Denna varning och ansvarsfriskrivning har utformats på engelska och översatts till ett antal andra språk. Om det skulle förekomma avvikelser mellan den engelska texten och översättningarna har den engelska texten företräde.

VARNING. INGEN HJÄLM ELLER ISLAGSSKYDDSSYSTEM KAN SKYDDA EN ANVÄNDARE FRÅN ALLA FORMER AV SKADOR. ÄVEN OM MIPS®-SYSTEMET HAR UTFORMATS FÖR ATT MINSKA ROTATIONSRÖRELSER MOT HUVUDET, VILKA KAN LEDA TILL HJÄRNSKADOR, FINNS DET GRÄNSER FÖR ALLA HJÄLMARS SKYDDSFÖRMÅGA, INKLUSIVE HJÄLMAR MED MIPS®-SYSTEM. ANVÄNDARE UPPMANAS ATT INTE TA BORT, FLYTTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT MANIPULERA MIPS®-SYSTEMET I EN HJÄLM ELLER ATT ANVÄNDA EN HJÄLM MED MIPS®-SYSTEM OM MIPS®-SYSTEMET ÄR SKADAT ELLER HAR RÖRT PÅ SIG.

VISSA MIPS® LÅGFRIKTIONSLAGER, SAMT ANDRA DELAR AV EN HJÄLM, KAN ORSAKA SKÄRSÅR PÅ ANVÄNDARENS SKALP I VISSA SÄLLSYNTA OLYCKOR. DETTA KAN HÄNDA PÅ GRUND AV DET HÖGA TRYCKET MOT SKALPEN FRÅN ISLAGET ELLER SOM EN SIDOEFFEKT AV LÅGFRIKTIONSLAGRETS RÖRELSE VID VISSA SNEDA ISLAG FÖR ATT MINSKA ROTATIONSRÖRELSERNA MOT HUVUDET. OM DU VILL HA YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA OSS.

ANSVARSFRISKRIVNING. MIPS AB OCH DESS INTRESSEBOLAG (TILLSAMMANS “MIPS”) GARANTERAR INTE ATT EN PERSON SOM RÅKAR UT FÖR EN KOLLISION, ETT FALL ELLER UTSÄTTS FÖR ETT SLAG MOT HUVUDET ELLER KROPPEN MEDAN DENNE BÄR EN HJÄLM UTRUSTAD MED MIPS®-SYSTEM ALDRIG KAN DRABBAS AV HJÄRNSKAKNING ELLER ANNAN SKADA PÅ HJÄRNAN, HUVUDET ELLER ANNAN DEL AV KROPPEN. ANVÄNDAREN HAR DET FULLA ANSVARET FÖR ALLA RISKER, INKLUSIVE RISKER FÖR KROPPSLIG SKADA, DÖDSFALL ELLER SKADA PÅ MATERIELL EGENDOM, SOM UPPKOMMER I SAMBAND MED ANVÄNDARENS AKTIVITETER MEDAN ANVÄNDAREN BÄR EN HJÄLM UTRUSTAD MED MIPS®-SYSTEM. I DEN MÅN GÄLLANDE LAG TILLÅTER, AVSÄGER SIG MIPS ALLT ANSVAR OCH ALLA FORMER AV GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE DE SOM ANGES I UCC, AVSNITT 2-314 OCH 2-315.