Forskning och utveckling

MIPS FoU-arbete utgör en av hörnstenarna i vÄr kommersiella framgÄng och vÄr uppfattning Àr att vi har marknadsledande expertis avseende utveckling och processer inom vÄrt produktomrÄde. Vi har som mÄl att skapa ett kunskapsutvecklande och kreativt klimat inom organisationen för att inspirera medarbetarna till att utveckla nya lösningar och/eller koncept med hjÀlp av en etablerad och strukturerad metod för utveckling.

VÄra pÄgÄende och planerade FoU-projekt inkluderar innovationsprojekt bÄde avseende produkter, sÄsom utvecklingen av bÀttre material och komponenter, och dess processer, sÄsom utvecklingen av effektivare test- och produktionsprocesser. MIPS har en stark FoU-organisation med gedigen kompetens inom forskning, utveckling och teknik.

FoU-arbetet Àr uppdelat i fyra separata utvecklingskategorier:

1. Innovation – grundar sig pĂ„ vetenskap och forskning med fokus pĂ„ nya framsteg inom omrĂ„det och koncept för att hantera islagsrisker och dĂ€rigenom möjliggöra insteg i nya kategorier.

2. Produktutveckling – kortsiktigt perspektiv om cirka 12 mĂ„nader framĂ„t i tiden i syfte att förbĂ€ttra befintliga lösningar och redan etablerade koncept.

3. Utveckling av nya modeller – grundar sig pĂ„ kundernas utveckling dĂ€r MIPS ger kundstöd avseende design och teknik för nya modeller.

4. Implementering av MIPS sĂ€kerhetssystem i befintliga hjĂ€lmmodeller – den kategori som sedan 2010 har fokuserats pĂ„ att assistera hjĂ€lmvarumĂ€rken med implementering av MIPS sĂ€kerhetssystem i befintliga hjĂ€lmmodeller.

MIPS utvecklingsarbete Àr grundat pÄ vetenskap och beprövade experimentella metoder med ett tydligt fokus pÄ skadekriterier tillsammans med en aktiv strategi för immateriella rÀttigheter.

Immateriella rÀttigheter

Immateriella rÀttigheter Àr centrala för MIPS strategi eftersom de hjÀlper MIPS att behÄlla dess konkurrensfördel, skydda FoU-investeringar och frÀmja trovÀrdigheten i förhÄllande till dess kunder. Strategin inom immateriella rÀttigheter fokuseras kring utvecklingen av nya immateriella rÀttigheter och skyddet av befintlig immaterialrÀttsportfölj. Det Àr för MIPS viktigt att bevaka det skydd som ges av MIPS immateriella rÀttigheter. Eventuella intrÄng behandlas utifrÄn en utarbetad IP-strategi och med hjÀlp av juridisk expertis.

Patentportföljen

MIPS patentportfölj inom hjÀlmrelaterade innovationer bidrar till den starka tekniska stÀllningen och stödjer en fortsatt expansion.

MIPS Àr innehavare av beviljade patent för ett antal hjÀlmrelaterade innovationer i USA och ett flertal lÀnder i Europa, samt pÄ andra marknader. Utöver de patent som har beviljats har MIPS flera pÄgÄende patentansökningar.

Per den 31 december 2020 hade MIPS mer Àn 200 beviljade patent inom mer Àn 40 patentfamiljer med fokus pÄ MIPS huvudsakliga marknad.