Bolagsstyrning

MIPS övergripande mÄl Àr att skapa lÄngsiktigt vÀrde för sina aktieÀgare och andra intressenter. En förutsÀttning för detta Àr en vÀl fungerande och god bolagsstyrning.

Styrelse

LĂ€s mer om styrelsen

BolagsstÀmmor

LÀs mer om vÄra bolagsstÀmmor

Ledningsgrupp

LÀs mer om vÄr ledningsgrupp

Bolagsstyrningen i MIPS utgÄr frÄn aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt övriga tillÀmpliga regler och föreskrifter. DÀrutöver finns inom bolaget Àven interna styrdokument.

Koden gĂ€ller för alla svenska bolag vars aktier Ă€r noterade pĂ„ en reglerad marknad i Sverige. Koden medger möjlighet till avvikelse frĂ„n reglerna under förutsĂ€ttning att sĂ„dana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna hĂ€rför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den sĂ„ kallade ”följ eller förklara -principen”).

MIPS bolagsstyrningsrapporter finns tillgÀngliga i bolagets Ärsredovisningar.

Incitamentsprogram

Vid Ă„rsstĂ€mman den 7 maj 2020 beslutades att anta ett lĂ„ngsiktigt incitamentsprogram (”Optionsprogram 2020/2023”) för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i MIPS (sammanlagt 12 personer) genom emission av teckningsoptioner med efterföljande överlĂ„telse till deltagarna i incitamentsprogrammet till ett marknadsmĂ€ssigt pris.

LĂ€s mer
1