Uppförandekod

Uppförandekoden har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till varandra, våra intressenter och omvärlden.

Koden gäller för oss alla, från vår styrelse till var och en av våra kollegor och konsulter på Mips, världen över, inklusive på dotterbolag. Chefer och handledare har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel och ska säkerställa att kodens följs. De ska se till att personer i deras team får den utbildning som krävs för att förstå koden och de policyer som är relaterade till den. Alla anställda och konsulter har också ett individuellt ansvar att fortlöpande hålla sig informerade om innehållet i denna kod.

Leverantörer och andra affärspartners förväntas bedriva sin verksamhet i enlighet med syftet och huvudprinciperna i denna kod. Därför måste de underteckna vår uppförandekod för leverantörer där vi beskriver kraven för våra leverantörer. Som företag är vi engagerade i att bedriva vår verksamhet med integritet och ärlighet. Det är viktigt för var och en av oss att förstå detta, att agera därefter och känna ansvar. Underlåtenhet att följa principerna i denna kod kommer att tas på allvar och kan leda till disciplinära åtgärder.

Uppförandekoden grundar sig på internationella konventioner och standarder, såsom FN:s Global Compacts tio principer och Internationella arbetsorganisationens (ILO) regleringar. Koden är också grunden för alla relevanta interna policyer och regler. Den varken innefattar eller antyder några garantier från MIPS och varken skapar eller förlänger garantier från MIPS. Koden, inklusive tillhörande policyer, riktas inte till någon part som kan hävda att någon juridisk rätt kan härledas från dessa.

Visselblåsare

Vi uppmanar våra anställda, leverantörer och alla externa affärspartners att rapportera alla misstänkta överträdelser av Mips uppförandekod.