Uppförandekod

Uppförandekoden har antagits för att betona de vÀrderingar och principer som styr vÄrt förhÄllande till varandra, vÄra intressenter och omvÀrlden.

Koden gÀller för oss alla, frÄn vÄr styrelse till var och en av vÄra kollegor och konsulter pÄ Mips, vÀrlden över, inklusive pÄ dotterbolag. Chefer och handledare har ett sÀrskilt ansvar att föregÄ med gott exempel och ska sÀkerstÀlla att kodens följs. De ska se till att personer i deras team fÄr den utbildning som krÀvs för att förstÄ koden och de policyer som Àr relaterade till den. Alla anstÀllda och konsulter har ocksÄ ett individuellt ansvar att fortlöpande hÄlla sig informerade om innehÄllet i denna kod.

Leverantörer och andra affÀrspartners förvÀntas bedriva sin verksamhet i enlighet med syftet och huvudprinciperna i denna kod. DÀrför mÄste de underteckna vÄr uppförandekod för leverantörer dÀr vi beskriver kraven för vÄra leverantörer. Som företag Àr vi engagerade i att bedriva vÄr verksamhet med integritet och Àrlighet. Det Àr viktigt för var och en av oss att förstÄ detta, att agera dÀrefter och kÀnna ansvar. UnderlÄtenhet att följa principerna i denna kod kommer att tas pÄ allvar och kan leda till disciplinÀra ÄtgÀrder.

Uppförandekoden grundar sig pÄ internationella konventioner och standarder, sÄsom FN:s Global Compacts tio principer och Internationella arbetsorganisationens (ILO) regleringar. Koden Àr ocksÄ grunden för alla relevanta interna policyer och regler. Den varken innefattar eller antyder nÄgra garantier frÄn MIPS och varken skapar eller förlÀnger garantier frÄn MIPS. Koden, inklusive tillhörande policyer, riktas inte till nÄgon part som kan hÀvda att nÄgon juridisk rÀtt kan hÀrledas frÄn dessa.

VisselblÄsare

Vi uppmanar vÄra anstÀllda, leverantörer och alla externa affÀrspartners att rapportera alla misstÀnkta övertrÀdelser av MIPS uppförandekod.