Styrelse

Enligt Mips bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta bolagsstämmovalda ledamöter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter som valdes vid årsstämman 2024.

Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är anställd av Mips. Samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhållande till de större ägarna i Mips. Mips uppfyller därmed reglerna i Koden avseende styrelsens oberoende gentemot bolaget, de ledande befattningshavarna och bolagets större aktieägare.

Magnus Welander

Styrelseordförande sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet.

Läs mer

Jenny Rosberg

Styrelsemedlem sedan 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Läs mer

Thomas Bräutigam

Styrelsemedlem sedan 2021.

Läs mer

Jonas Rahmn

Styrelsemedlem sedan 2012. Ledamot i ersättningsutskottet.

Läs mer

Maria Hedengren

Styrelsemedlem sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.

Läs mer

Anna Hällöv

Styrelsemedlem sedan 2022.

Läs mer