Styrelse

Enligt MIPS bolagsordning ska styrelsen bestÄ av minst tre och högst Ätta bolagsstÀmmovalda ledamöter. Styrelsen bestÄr för nÀrvarande av fem ledamöter som valdes vid ÄrsstÀmman 2021.

Ingen av de bolagsstÀmmovalda styrelseledamöterna Àr anstÀlld av MIPS. Samtliga bolagsstÀmmovalda styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhÄllande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhÄllande till de större Àgarna i MIPS. MIPS uppfyller dÀrmed reglerna i Koden avseende styrelsens oberoende gentemot bolaget, de ledande befattningshavarna och bolagets större aktieÀgare.

Magnus Welander

Styrelseordförande sedan 2019. Ordförande i ersÀttningsutskottet.

LĂ€s mer

Jenny Rosberg

Styrelsemedlem sedan 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

LĂ€s mer

Thomas BrÀutigam

Styrelsemedlem sedan 2021. Ledamot i revisionsutskottet.

LĂ€s mer

Pernilla Wiberg

Styrelsemedlem sedan 2016.

LĂ€s mer

Jonas Rahmn

Styrelsemedlem sedan 2012. Ledamot i ersÀttningsutskottet.

LĂ€s mer