Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bistÄ styrelsen med att övervaka bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll, samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar revisorer samt bitrÀder bolagets valberedning vid upprÀttandet av förslag till bolagsstÀmmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet ska bestÄ av minst tvÄ ledamöter, av vilka en majoritet ska vara oberoende i förhÄllande till bolaget och dess ledning, och minst en av ledamöterna som Àr oberoende i förhÄllande till bolaget och dess ledning mÄste Àven vara oberoende i förhÄllande till bolagets större aktieÀgare. Ledamöterna i revisionsutskottet ska dessutom besitta den kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision och/eller riskhantering, som krÀvs för att fullgöra utskottets skyldigheter.

Det nuvarande revisionsutskottet bestÄr av tvÄ ledamöter: Jenny Rosberg (ordförande) och Thomas BrÀutigam.