Maria Hedengren

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1970. Redovisning, finansiering och företagsekonomi vid Göteborgs universitet

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i Feminvest Holding AB och The Future is Female AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Fishbrain AB, rådgivande styrelseledamot och senior rådgivare i STJ Advisors, grundare av Oxygen First och styrelseledamot i Svenska E-sportförbundet.

Utvalda historiska uppdrag:
CFO på NetEnt AB (publ), CFO på iZettle AB och VD på Readly International AB (publ), styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet i NetEnt AB (publ).

Innehav i bolaget:
200 aktier avser innehav per den 28 februari 2022.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.