Maria Hedengren

Styrelsemedlem

Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1970. Redovisning, finansiering och företagsekonomi vid Göteborgs universitet

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i Feminvest Holding AB, The Future is Female AB och Her Company AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Fishbrain AB, rådgivande styrelseledamot och senior rådgivare i STJ Advisors, grundare av Oxygen First AB och Venture Partner in Eight Roads Venture.

Utvalda historiska uppdrag:
CFO på NetEnt AB (publ), CFO på iZettle AB och VD på Readly International AB (publ), styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet i NetEnt AB (publ) samt styrelseledamot i Svenska E-sportförbundet.

Innehav i bolaget:
300 aktier, avser innehav den 31 december 2022.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.