Transaktionsrapportering

För rapportering av transaktioner gjorda i bolagets finansiella instrument, vänligen använd följande e-mailadress: legal@mipsprotection.com.