Transaktionsrapportering

För rapportering av transaktioner gjorda i bolagets finansiella instrument, vÀnligen anvÀnd följande e-mailadress: legal@mipsprotection.com.