Ingrediensvarumärke

Mips drivs idag som ett ingrediensvarumärke. Det innebär att Mips säljer sina produkter till hjälmtillverkare som implementerar Mips teknologi i hjälmar som sedan marknadsförs till slutanvändare

Mips arbetar med många av de större hjälmtillverkarna i världen inom kategorin Sporthjälmar, men säljer även bolagets lösningar till varumärken verksamma inom kategorierna Motorcykel och Säkerhetshjälmar. Hjälmar utrustade med Mips teknologi prissätts ofta något högre och premien för Mipsprodukten börjar från 15–20 USD och uppåt i konsumentledet.

Genom ingrediensvarumärkesmodellen kan Mips med begränsade kostnader nå ut till ett stort antal kunder och erhålla en hög exponering mot slutanvändare genom hjälmvarumärkenas breda och globala marknadsföringsresurser.

Mips har ett nära samarbete med kunderna i syfte att säkerställa ett enhetligt och kontrollerat budskap till slutanvändare och media. Det innefattar också att Mips tillhandahåller nödvändig expertis och marknadsföringsmaterial till kundernas säljpersonal och distributörer, till exempel genom deltagande på sälj- och distributörsmöten.

Mips arbetar också aktivt med strategisk och kostnadseffektiv marknadsföring gentemot distributörer, återförsäljare och media. Detta arbete sker i nära samarbete med bolagets kunder (hjälmvarumärkena) genom att utbilda distributörer, återförsäljare och media om fördelarna med Mips teknologi, exempelvis genom olika säljprogram och tillhandahållande av efterföljande utbildningsmaterial.

Hjälmar utrustade med Mips säkerhetssystem har alltid Mips gula logotype på utsidan av hjälmen i enlighet med Mips licensavtal som föreskriver en väl synlig och konsekvent varumärkesprofilering.

För att se alla våra partners, vänligen besök vår konsumentsida.

Mipsprotection.com