Ledningsgrupp

Följande personer har ledande befattningar på Mips

Max Strandwitz

CEO

Läs mer

Johan
Hedlund

CTO

Läs mer

Karin Rosenthal

CFO

Läs mer

Fredrik Kjellberg

CMO

Läs mer

Cedric Marmeys

COO

Läs mer