Finansiell kalender

2023-07-20, 07:30

Delårsrapport januari-juni 2023

Läs mer

Kommande aktiviteter

2023-10-26 07:30

Delårsrapport januari-september 2023

2024-02-08 07:30

Bokslutskommuniké 2023

2024-03-21

Årsredovisning 2024

2024-04-25

Delårsrapport januari-mars 2024

2024-05-07

Årsstämma

2024-07-18

Delårsrapport januari-juni 2024