Finansiell kalender

Kommande aktiviteter

2023-02-09

Bokslutskommuniké januari-december 2022

2023-03-23

Mips AB Årsredovisning 2022

2023-04-26 07:30

Delårsrapport januari-mars 2023

2023-05-10

Årsstämma

2023-07-20 07:30

Delårsrapport januari-juni 2023

2023-10-26 07:30

Delårsrapport januari-september 2023