Finansiell kalender

2024-02-08, 07:30

Bokslutskommuniké januari-december 2023

Läs mer

Kommande aktiviteter

2024-03-21

Årsredovisning 2023

2024-04-25

Delårsrapport januari-mars 2024

2024-05-07

Årsstämma

2024-07-18

Delårsrapport januari-juni 2024

2024-10-24

Delårsrapport januari-september 2024