Marknadsöversikt

Den globala hjälmmarknaden omfattar ett stort antal användningsområden som är under ständig utveckling.

Marknaden för hjälmar är mycket stor, dock saknas det aggregerad global data. Mips har därför valt att beskriva den del av marknaden som det finns konkret tillgänglig data för och där bolaget även ser att Mips säkerhetssystem skulle kunna integreras.

MIPS tre kategorier

MIPS uppskattar att dess totala marknad idag uppgår till 410 miljoner hjälmar årligen. Baserat på denna uppskattning har bolaget valt att organisera sin verksamhet i tre olika kategorier:

1. Sporthjälmar
2. Motorcykelhjälmar
3. Säkerhetshjälmar

1. Marknaden för olika typer av Sporthjälmar uppskattas uppgå till 50 miljoner hjälmar som säljs årligen. Den största andelen av dessa hjälmar utgörs av cykelhjälmar men kategorin inkluderar även hjälmar inom snösport, ridhjälmar och hjäl- mar inom olika lagsporter.

2. Marknaden för Motorcykelkategorin uppskattas, liksom marknaden för Sporthjälmar, uppgå till 50 miljoner hjälmar årligen. MIPS har valt att dela upp Motorcykelkategorin i två delar:

I) hjälmar inom landsvägsmotorcykel
II) hjälmar inom motocross

En del av hjälmarna inom denna kategori används även inom andra användningsområden såsom för snöskoteråkning, bilkörning och andra aktiviteter där man färdas i hög hastighet.

3. Den största av ovannämnda kategorier är Säkerhetshjälmar som uppskattas bestå av 310 miljoner hjälmar årligen, varav 300 miljoner utgörs av hjälmar för industriellt bruk och 10 miljoner av hjälmar inom militär, polis och räddningstjänst (Law Enforcement and Armed Forces, LEAF).

MIPS säkerhetssystem går att integrera i nästan alla hjälmar

MIPS ambition är att kunna erbjuda sin lösning till så många hjälmanvändare som möjligt runt om i världen. Användningsområdet begränsas dock i vissa avseenden av följande faktorer:

1. MIPS arbetar utifrån principen att det ska vara vetenskapligt bevisat att bolagets teknologi faktiskt förbättrar säkerheten i den hjälm Mips säkerhetssystem implementeras i.

2. Det finns en lägstanivå vad gäller priset på hjälmar där MIPS säkerhetssystem erbjuds, idag är nivån 30 USD.

Historiskt sett har MIPS säkerhetssystem främst implementerats i hjälmar med högre prispunkter.

I takt med att efterfrågan har ökat och att bolaget har utvecklat nya lösningar som möjliggör att bolaget kan erbjuda produkter även inom lägre prispunkter har den adresserbara marknaden växt.

√Ąven om MIPS √§r marknadsledande inom l√∂sningar designade f√∂r att hantera rotationsr√∂relser mot hj√§rnan har bolaget hittills endast penetrerat en liten del av den totala marknaden.

Konkurrenter

MIPS är idag den marknadsledande aktören inom hjälmbaserade lösningar för skydd mot rotationsrörelser. De konkurrerande aktörer som idag finns på marknaden erbjuder lösningar endast i ett fåtal hjälmmodeller och hjälmkategorier. En ökad medvetenhet om vikten av skydd mot rotationsrörelser kommer troligen att öka efterfrågan på rotationsskydd. En sannolik följd av detta är också att konkurrensen från andra aktörer kommer att öka.

Av de konkurrenter som idag marknadsför en lösning som påstås skydda mot rotationsrörelser finns det en distinktion mellan de aktörer som fungerar som ett ingrediensvarumärke och hjälmvarumärken som har utvecklat egna teknologier. Konkurrensen från andra ingrediensvarumärken som marknadsför en lösning för skydd mot rotationsrörelser är idag begränsad till ett fåtal aktörer som har några få kunder som bas. När det gäller hjälmvarumärken som utvecklat en egen teknologi finns det flera aktörer på marknaden men i och med att teknologin i dessa fall är begränsad till ett enskilt varumärke är konkurrensen från dessa aktörer därmed begränsad. I tillägg till ovan har Mips en bred patentportfölj som i viss mån begränsar möjligheten för andra aktörer att lansera nya konkurrerande teknologier.

De olika hjälmkategorierna

Mips adresserar tre hjälmkategorier: Sporthjälmar, Motorcykelhjälmar och Säkerhetshjälmar.

Sporthjälmar

Historiskt sett har MIPS s√§kerhetssystem fr√§mst implementerats i hj√§lmar med h√∂gre prispunkter, men idag erbjuder bolaget produkter som kan implementeras i hj√§lmar med prispunkter √§nda ner till 30 USD. Tidigare har ers√§ttningscyklerna f√∂r hj√§lmanv√§ndare inom Sporthj√§lmar uppskattats uppg√• till i genomsnitt fem‚Äď√•tta √•r. √Ąven om det idag inte finns n√•gon nyare data p√• hur ofta hj√§lmar faktiskt byts ut uppskattar MIPS att ers√§ttningscyklerna f√∂rkortats alltmer. En summering av de fr√§msta underkategorierna inom kategorin Sporthj√§lmar f√∂ljer nedan.

Cykelhjälmar

Cykelhjälmar utgör den enskilt största underkategorin inom Sporthjälmar och den årliga volymen uppskattas uppgå till 35 miljoner hjälmar. MIPS anser att den största begränsningen inom denna underkategori är prisnivån då MIPS säkerhetssystem idag endast implementeras i hjälmar som kostar mer än 30 USD på marknaden. Denna del av cykelhjälmsmarknaden uppgår uppskattningsvis till 20 miljoner hjälmar årligen.

Cykelhjälmsmarknaden delas i huvudsak in i hjälmar för vardagsanvändning och pendling, hjälmar för landsvägscykling, hjälmar för mountainbike och barnhjälmar, där den största delen utgörs av hjälmar för vardagsanvändning. Hjälmar för elektriska cyklar växer snabbt även om den fortfarande utgör en liten del av den totala cykelhjälmsmarknaden.

Cykelhjälmar är idag MIPS i särklass största försäljningsområde och en övervägande del av MIPS intäkter härrör från denna underkategori. Medvetenheten om MIPS teknologi på denna marknad är relativt hög, med störst medvetenhet på den amerikanska marknaden följt av den europeiska marknaden. I resten av världen är medvetenheten om MIPS teknologi fortfarande förhållandevis låg. MIPS har levererat lösningar till cykelhjälmar sedan 2010.

Snöhjälmar

Snöhjälmar är en av de större underkategorierna inom kategorin för Sporthjälmar. Med snöhjälmar avses hjälmar för både skidåkning och snowboard. Hjälmarna delas vanligtvis in i hjälmar för fritidsbruk (barn/familj/nybörjar och medelåkarnivåer) och hjälmar för avancerad åkning (alpin och friåkning). Medvetenheten om MIPS teknologi är hög inom denna underkategori och avvikelser från detta är ofta geografiskt betingade. MIPS har levererat lösningar till snöhjälmar sedan 2010.

Ridhjälmar

Ridhjälmar delas idag in i hjälmar för ridsport respektive hästpolo. Intresset för MIPS teknologi från denna kategori har historiskt sett varit lågt men har de senaste åren ökat väsentligt. Medvetenheten om MIPS teknologi i denna underkategori är dock fortsatt låg. MIPS har levererat lösningar till ridhjälmar sedan 2007.

Lagsport

Hjälmar för lagsport är en relativt stor underkategori fördelat på ett antal olika lagsporter. De större lagsporterna där hjälmar används är framförallt amerikansk fotboll, ishockey och lacrosse. Medvetenheten om MIPS teknologi inom lagsport är förhållandevis låg. MIPS har under 2019 börjat leverera lösningar inom denna underkategori.

√Ėvrigt

I kategorin övrigt finns hjälmar för bland annat klättring, snöskoter och forsränning. Under 2019 levererade bolaget lösningar endast till klätterhjälmar. Medvetenheten om MIPS teknologi i denna underkategori är låg. MIPS har levererat lösningar till hjälmar i denna underkategori sedan 2018.

Motorcykelhjälmar

Motorcykelmarknaden är en stor global marknad som är fragmenterad både i typ och geografi. Kategorin kan delas in i tre olika underkategorier bestående av hjälmar för landsvägsmotorcykel, hjälmar för motocross och hjälmar för moped- och scootermarknaden. MIPS ser en stor adresserbar marknad i de första två av dessa underkategorier men en mindre potential i marknaden för moped och scooterhjälmar då dessa huvudsakligen utgörs av hjälmar i lägre prispunkter i utvecklingsländer. Medvetenheten om MIPS teknologi är hög inom marknaden för hjälmar för motocross men lägre inom marknaderna för landsvägsmotorcykelhjälmar respektive moped- och scooterhjälmar. MIPS har levererat lösningar till denna kategori sedan 2013.

Säkerhetshjälmar

Hjälmar inom Säkerhetskategorin kan delas upp i två huvudsakliga underkategorier bestående av säkerhetshjälmar för industriellt bruk (för användning främst inom bygg-, tillverknings-, gruv- och oljeindustrin) och hjälmar inom militär, polis och räddningstjänst (Law Enforcement and Armed Forces, LEAF).

Säkerhetshjälmar för industriellt bruk

Marknaden f√∂r underkategorin industrihj√§lmar √§r stor och uppskattas uppg√• till mer √§n 300 miljoner hj√§lmar √•rligen. Den st√∂rsta delen av dessa hj√§lmar utg√∂rs av s√• kallade ‚ÄĚTyp I-hj√§lmar‚ÄĚ vilka √§r en enklare form av hj√§lmar som fr√§mst √§r avsedda f√∂r att skydda motfallande f√∂rem√•l. Denna typ av hj√§lm √§r l√§gre prissatt och kostar mellan 10‚Äď15 USD. Den andra typen av hj√§lmar inom underkategorin industrihj√§lmar √§r s√• kallade ‚ÄĚTyp II-hj√§lmar‚ÄĚ som tillkommit under senare √•r och har sitt ursprung inom kl√§ttringshj√§lmar och som erbjuder ett mer komplett skydd. Det finns olika typer av hj√§lmar inom klassen ‚ÄĚTyp II-hj√§lmar‚ÄĚ som √§r avsedda f√∂r olika typer av certifieringar. Dessa hj√§lmar √§r prissatta mellan 50‚Äď100 USD. MIPS adresserbara marknad inkluderar i dagsl√§get endast ‚ÄĚTyp II-hj√§lmar‚ÄĚ. Under 2019 levererade bolaget f√∂r f√∂rsta g√•ngen en l√∂sning till s√§kerhetshj√§lmar.

Säkerhetshjälmar inom LEAF

MIPS uppskattar att marknaden för hjälmar avsedda inom LEAF uppgår till mer än 10 miljoner hjälmar årligen. MIPS har lanserat lösningar inom denna underkategori men har hittills endast levererat ett begränsat antal MIPS säkerhetssystem-enheter till LEAF-hjälmar. De huvudsakliga underkategorierna inom hjälmmarknaden för LEAF beskrivs kortfattat nedan.

Milit√§r ‚Äď Hj√§lmar f√∂r milit√§rt bruk delas in i hj√§lmar f√∂r markstyrkor och hj√§lmar som anv√§nds inom flygvapnet. Hj√§lmar f√∂r markstyrkor anv√§nds b√•de av specialstyrkor och regulj√§ra styrkor. MIPS initiala fokus ligger p√• hj√§lmar till specialf√∂rband men den l√•ngsiktiga ambitionen √§r √§ven att tillhandah√•lla l√∂sningar till hj√§lmar f√∂r regulj√§ra styrkor och till flygvapnet. Ett utm√§rkande drag f√∂r milit√§ra hj√§lmar √§r att hj√§lmens innanm√§te vanligtvis byts ut en till tv√• g√•nger per √•r, vilket inneb√§r en intressant eftermarknad f√∂r MIPS.

Polis ‚Äď Marknaden f√∂r polishj√§lmar utg√∂rs av hj√§lmar f√∂r kravallpolis och hj√§lmar f√∂r ballistiskt skydd. De senare anv√§nder hj√§lmar som ofta √§r desamma som anv√§nds av milit√§ra specialstyrkor och √§ven dessa f√∂rv√§ntas utg√∂ra en intressant eftermarknad d√• hj√§lmens innanm√§te i regel byts ut en till tv√• g√•nger per √•r.

R√§ddningstj√§nst ‚Äď Hj√§lmar till r√§ddningstj√§nsten omfattar brandhj√§lmar (som anv√§nds vid r√∂kdykning) samt hj√§lmar som anv√§nds vid r√§ddningsuppdrag, d√§ribland trafikolyckor, skogsbr√§nder, ambulansutryckningar samt efters√∂knings- och r√§ddningsuppdrag p√• h√∂g h√∂jd och p√• vatten. MIPS levererar idag l√∂sningar som anv√§nds inom efters√∂knings- och r√§ddningsuppdragshj√§lmar.