Valberedning

Enligt svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska MIPS ha en valberedning vars uppgift Àr att till ÄrsstÀmman lÀmna förslag till val av stÀmmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, förslag avseende styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersÀttning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mÄn sÄ anses erforderligt, förslag till Àndringar i instruktionerna för valberedningen.

Vid ÄrsstÀmman den 9 maj 2019 antogs uppdaterade instruktioner för valberedningens sammansÀttning och arbete i bolaget.

Enligt dessa ska valberedningen bestÄ av tre ledamöter utsedda av de tre största aktieÀgarna efter utgÄngen av augusti mÄnad varje rÀkenskapsÄr, jÀmte styrelsens ordförande. Med de största aktieÀgarna avses de största Àgarregistrerade aktieÀgarna eller största aktieÀgarna som pÄ annat sÀtt Àr kÀnda, efter utgÄngen av augusti mÄnad. En ledamot i valberedningen ska innan uppdraget accepteras noga övervÀga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex mÄnader före ÄrsstÀmman pÄ Bolagets hemsida. Om tidigare Àn tre mÄnader före ÄrsstÀmman en eller flera aktieÀgare som utsett ledamöter i valberedningen inte lÀngre tillhör de tre största aktieÀgarna, ska ledamöter utsedda av dessa stÀlla sina platser till förfogande och den eller de aktieÀgare som tillkommit bland de tre största aktieÀgarna ska ha rÀtt att utse sina representanter.

För det fall ledamot lÀmnar valberedningen innan dess arbete Àr slutfört och valberedningen finner det önskvÀrt att ersÀttare utses, ska sÄdan ersÀttare utses av den aktieÀgare som utsett den ledamot som lÀmnat valberedningen eller, om denne aktieÀgare inte lÀngre tillhör de tre största aktieÀgarna, frÄn aktieÀgare som storleksmÀssigt stÄr nÀst i tur.

AktieÀgare som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rÀtt att entlediga sÄdan ledamot och utse ny ledamot.

Valberedningen ska uppfylla de krav pÄ sammansÀttning som uppstÀlls i Koden. Om de större aktieÀgare som har rÀtt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav pÄ valberedningens sammansÀttning som uppstÀlls i Koden inte uppfylls, ska en större aktieÀgare ha företrÀde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieÀgare. Vid utseende av ny ledamot till följd av vÀsentliga ÀgarförÀndringar, ska den aktieÀgare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansÀttning.

Ändringar i valberedningens sammansĂ€ttning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska ha rÀtt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgÄr inte till valberedningens ledamöter.

Valberedningen inför ÄrsstÀmman 2022 har utsetts av Swedbank Robur Fonder, AMF FörsÀkring & Fonder och C WorldWide Asset Management vilka har utsett varsin representant som tillsammans med styrelsens ordförande utgör bolagets valberedning.

Inför ÄrsstÀmman 2022 utgörs valberedningen av följande ledamöter:
Jan Dworsky, ordförande, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Tomas Risbecker, utsedd av AMF FörsÀkring & Fonder
Henrik Söderberg, utsedd av C WorldWide Asset Management
Magnus Welander, styrelseordförande MIPS AB

Samtliga aktieÀgare har rÀtt att vÀnda sig till valberedningen med förslag. Valberedningens förslag pÄ styrelseledamöter, styrelsearvoden och ersÀttning till revisorer m.m. presenteras i kallelsen till ÄrsstÀmman. En motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansÀttning publiceras pÄ bolagets hemsida i samband med att kallelsen till ÄrsstÀmman offentliggörs.

AktieĂ€gare som önskar lĂ€mna förslag till valberedningen kan göra det i skrift till valberedning@mipsprotection.com eller till Valberedningen, MIPS AB, KemistvĂ€gen 1B, 183 79 TĂ€by.

MIPS ABs ÄrsstÀmma 2022 kommer att hÄllas i Stockholm den 5 maj 2022.

1