Revisorer

Vid årsstämman den 5 maj 2022 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB i egenskap av registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2023 med Tomas Gerhardsson (auktoriserad revisor och medlem av FAR) som huvudansvarig revisor.

KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2014.

Revisorn uppbär arvode enligt räkning vilket är i enlighet med beslut på årsstämman