Revisorer

Vid ÄrsstÀmman den 6 maj 2021 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB i egenskap av registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av ÄrsstÀmman 2022 med Tomas Gerhardsson (auktoriserad revisor och medlem av FAR) som huvudansvarig revisor.

KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2014.

Revisorn uppbÀr arvode enligt rÀkning vilket Àr i enlighet med beslut pÄ ÄrsstÀmman