Revisorer

Vid årsstämman den 10 maj 2023 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB i egenskap av registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2024 med Christel Caldefors (auktoriserad revisor och medlem av FAR) som ny huvudansvarig revisor.

KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2014.

Revisorn uppbär arvode enligt räkning vilket är i enlighet med beslut på årsstämman