Incitamentsprogram

LĂ„ngsiktigt incitamentsprogram – Optionsprogram 2020/2023

Vid Ă„rsstĂ€mman den 7 maj 2020 beslutades att anta ett lĂ„ngsiktigt incitamentsprogram (”Optionsprogram 2020/2023”) för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i MIPS (sammanlagt 12 personer) genom emission av teckningsoptioner med efterföljande överlĂ„telse till deltagarna i incitamentsprogrammet till ett marknadsmĂ€ssigt pris.

Optionsprogrammet omfattar maximalt 575 000 teckningsoptioner innebÀrandes en maximal utspÀdningseffekt om cirka 2,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, dock med förbehÄll för eventuell omrÀkning enligt villkoren för teckningsoptionerna. Varje teckningsoption berÀttigar till teckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för MIPS-aktien pÄ Nasdaq Stockholm under tiden frÄn och med den 8 maj 2020 till och med den 14 maj 2020.

Bolaget har inga andra kostnader för Optionsprogram 2020/2023 Àn administrativa kostnader avseende rÄdgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna etc.

_______________

De teckningsoptionsprogram som antogs pÄ extra bolagsstÀmma 1 februari 2017 har löpt ut under vÄren 2020.

Prestationsaktieprogram – LTIP 2020

Vid Ă„rsstĂ€mman den 7 maj 2020 beslutades Ă€ven att anta ett lĂ„ngsiktigt prestationsaktieprogram för anstĂ€llda i MIPS (”LTIP 2020”) vilket omfattar samtliga anstĂ€llda i MIPS-koncernen förutom de som erbjuds att delta i Optionsprogram 2020/2023 (sammanlagt 42 personer).

Deltagande i programmet krÀver en egen investering och deltagarna kan maximalt investera ett antal aktier i LTIP 2020 som till sitt vÀrde motsvarar deltagarens bruttomÄnadslön för april mÄnad 2020, med antagande om att varje aktie har ett vÀrde om 211,43 kronor. Varje investerad aktie berÀttigar till en prestationsaktierÀtt och varje prestationsaktierÀtt berÀttigar till tilldelning av en aktie i MIPS under förutsÀttning av (i) att deltagaren förblir anstÀlld inom MIPS-koncernen till och med dagen för offentliggörande av MIPS delÄrsrapport för första kvartalet 2023, (ii) att deltagaren behÄllit samtliga sina investeringsaktier, och (iii) att prestationsmÄlet uppnÄs.

PrestationsmĂ„let uppnĂ„s om den genomsnittliga Ă„rliga totalavkastningen (TSR) för MIPS aktie uppgĂ„r till 10 procent eller mer under mĂ€tperioden (mars 2020 – mars 2023). Tilldelning av aktier ska normalt ske inom tvĂ„ veckor efter offentliggörande av MIPS delĂ„rsrapport för första kvartalet 2023. LTIP 2020 omfattar maximalt 7 000 aktier i MIPS, vilket motsvarar cirka 0,03 procent av samtliga aktier och 0,03 procent av samtliga röster i bolaget.

DÀrutöver beslutade ÄrsstÀmman (i) att bemyndiga styrelsen att besluta om Äterköp av egna aktier för att MIPS ska kunna leverera aktier under LTIP 2020, (ii) att till deltagare överlÄta aktier som MIPS förvÀrvar med stöd av bemyndigandet om Äterköp av egna aktier, och (iii) att bemyndiga styrelsen att besluta om överlÄtelse av Äterköpta aktier pÄ Nasdaq Stockholm.

Vid ett antagande om en aktiekurs om 212,50 kronor (stÀngningskursen den 27 mars 2020) vid investeringstillfÀllet, en positiv genomsnittlig aktiekursutveckling om 10 procent per Är, att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att dessa gör en maximal investering samt att samtliga deltagare kvarstÄr i programmet fram till tilldelning respektive utbetalning, berÀknas den totala kostnaden för LTIP 2020, inklusive uppskattade kostnader för arbetsgivaravgifter, uppgÄ till cirka 1,5 miljoner kronor. Kostnaden motsvarar cirka 0,03 procent av MIPS börsvÀrde baserat pÄ stÀngningskursen för MIPS den 27 mars 2020.

För de personer som Àr anstÀllda i MIPS dotterbolag i Kina gÀller vissa sÀrskilda villkor innebÀrande att dessa anstÀllda kommer erhÄlla vederlagsfria syntetiska aktier istÀllet för prestationsaktierÀtter och att det för deras deltagande i LTIP 2020 inte föreligger nÄgot krav pÄ en egen investering.