Privacy Policy

1. Inledning

MIPS AB (publ) (nedan kallat ”MIPS”, ”vi”, ”vĂ„r” eller ”oss”) respekterar din integritet och vi samlar in, bevarar och anvĂ€nder dina personuppgifter pĂ„ ett ansvarsfullt sĂ€tt. Den personliga integriteten Ă€r viktig för oss, och vi strĂ€var efter att alltid upprĂ€tthĂ„lla ett starkt skydd för de personuppgifter som vi behandlar, frĂ„n insamling och anvĂ€ndning till radering. VĂ„rt mĂ„l Ă€r att alla personuppgifter som vi behandlar hela tiden ska behandlas pĂ„ ett tryggt och sĂ€kert sĂ€tt och att den personliga integriteten ska respekteras.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den allmĂ€nna dataskyddsförordningen (”dataskyddsförordningen”) eller annan dataskyddslagstiftning som Ă€r tillĂ€mplig pĂ„ vĂ„ra företag utanför EU/EES.

Denna integritetspolicy (”integritetspolicyn”) Ă€r tillĂ€mplig pĂ„ alla som besöker mipsprotection.com och mipscorp.com, inklusive relaterade webbplatser sĂ„som mipsbrandguidelines.com (vilka nedan tillsammans kallas ”MIPS-webbplatserna”) samt pĂ„ alla som anvĂ€nder vĂ„ra tjĂ€nster eller produkter eller pĂ„ annat sĂ€tt interagerar med oss, till exempel i egenskap av företrĂ€dare för kunder, potentiella kunder, leverantörer, distributörer eller sĂ€ljare. Integritetspolicyn Ă€r dock inte tillĂ€mplig pĂ„ personer som Ă€r anstĂ€llda eller som söker anstĂ€llning hos MIPS.

I den hÀr integritetspolicyn beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas nÀr du anvÀnder MIPS-webbplatserna, vÄra tjÀnster eller produkter eller pÄ annat sÀtt interagerar med oss.

2. Uppgifter som vi samlar in om dig

MIPS Àr personuppgiftsansvarig vid behandlingen av personuppgifter i samband med att nÄgon anvÀnder vÄr webbplats eller kontaktar oss pÄ nÄgot annat sÀtt. Detta innebÀr att MIPS ocksÄ Àr personuppgiftsansvarig i förhÄllande till webbsidebesökare. MIPS Àr ocksÄ personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter hÀnförliga till företrÀdare för kunder och leverantörer samt personer som anvÀnder vÄra produkter och tjÀnster eller interagerar med oss pÄ annat sÀtt.

Detta innebÀr ocksÄ att MIPS Àr personuppgiftsansvarig i relation till företrÀdare för potentiella kunder och leverantörer som antingen Àr webbsidebesökare, lÀmnar personuppgifter via nÄgot av formulÀren pÄ MIPS-webbplatserna eller som pÄ annat sÀtt kontaktar oss, samt i relation till personer vilka kan tÀnkas vara intresserade av vÄra produkter eller tjÀnster och vars uppgifter vi erhÄllit frÄn andra kÀllor.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

  1. FöretrÀdare för kunder, leverantörer och distributörer och andra affÀrspartners som interagerar med oss:
    • Kontaktuppgifter: till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller motsvarande
ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGENRÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN
Att tillhandahÄlla vÄra produkter
och tjÀnster
VÄra avtalsmÀssiga förpliktelser
gentemot dig, och MIPS berÀttigade
intresse
Att inleda, genomföra eller
försvara oss i en rÀttslig process
MIPS berÀttigade intresse
Att följa interna förfarandenMIPS berÀttigade intresse
Att ge dig information, nyheter
och marknadsföringsmaterial om
vÄra erbjudanden
MIPS berÀttigade intresse
Att vÀrna om vÄra rÀttigheter,
vÄr egendom eller vÄr sÀkerhet
MIPS berÀttigade intresse
  1. Webbsidebesökare och personer som anvÀnder vÄr supportfunktion:
    • Kontaktuppgifter: till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller motsvarande
    • Uppgifter om beteendemönster och för spĂ„rning: till exempel IP-nummer, cookie-identifierare och unika enhetsidentifierare hĂ€nförliga till den enhet som du anvĂ€nder för att besöka MIPS-webbplatserna.
ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGENRÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN
Att förbÀttra de tjÀnster som vi
tillhandahÄller via MIPS-
webbplatserna, administrera
MIPS-webbplatserna samt skydda
och vÀrna om vÄra rÀttigheter,
vÄr egendom samt vÄr eller vÄra
anvÀndares sÀkerhet
MIPS berÀttigade intresse
Att tillhandahÄlla och marknads-
föra vÄra tjÀnster och/eller
produkter till dig
VÄra avtalsmÀssiga förpliktelser
gentemot dig, och MIPS
berÀttigade intresse
Att behandla och besvara för-
frÄgningar och klagomÄl samt
tillhandahÄlla den support du
efterfrÄgar
VÄra avtalsmÀssiga förpliktelser
gentemot dig, och MIPS
berÀttigade intresse
Att sÀkerstÀlla att innehÄllet
presenteras sÄ ÀndamÄlsenligt
som möjligt för dig och din enhet
MIPS berÀttigade intresse

MIPS kommer aldrig att anvÀnda dina personuppgifter för andra ÀndamÄl Àn de som anges i denna integritetspolicy, sÄvida vi inte har fÄtt skriftligt medgivande av dig eller har informerat dig innan vi inleder en behandling för nya ÀndamÄl eller ett ÀndamÄl som Àr förenligt med det ÀndamÄl för vilket personuppgifterna samlades in, allt i enlighet med tillÀmpliga lagar och förordningar.

3. UtlÀmning av personuppgifter till tredje parter

Vi kan lÀmna ut personuppgifter till företag i MIPS-koncernen för de ÀndamÄl som anges i denna integritetspolicy.

UtomstÄende tjÀnsteleverantörer som vi samarbetar med kan ocksÄ i vissa fall fÄ Ätkomst till dina uppgifter för att behandla dem uteslutande för vÄr rÀkning och i enlighet med vÄra instruktioner och denna integritetspolicy. Vi lÀmnar emellertid inte ut eller delar dina personuppgifter med tredje parter för behandling för deras egna marknadsföringsÀndamÄl, annat Àn i samband med en begÀran frÄn dig som tydligt avser tredje parter.

En del av de tredje parter som vi lÀmnar ut personuppgifter till Àr sjÀlvstÀndigt personuppgiftsansvariga. Detta innebÀr att det inte Àr vi som bestÀmmer hur de personuppgifter som vi tillhandahÄller ska behandlas. NÀr vi lÀmnar ut personuppgifter till sjÀlvstÀndigt personuppgiftsansvariga Àr det deras policyer för dataskydd och principer för behandling av personuppgifter som gÀller.

Vi kan ocksÄ lÀmna ut personuppgifter till myndigheter nÀr vi Àr skyldiga att göra detta enligt lag. Exempel pÄ sÄdana myndigheter Àr skattemyndigheter, polisen och andra brottsbekÀmpande myndigheter samt andra myndigheter i berörda lÀnder.

4. Lagring av dina personuppgifter

Vi behandlar inte personuppgifter under lÀngre tid Àn vad som Àr nödvÀndigt med hÀnsyn till ÀndamÄlet med behandlingen enligt denna integritetspolicy. Vi sparar endast dina personuppgifter för att sÀkerstÀlla att vi uppfyller lagens krav. Dina personuppgifter kommer att anonymiseras eller raderas nÀr de inte lÀngre behövs för de ÀndamÄl för vilka de samlades in.

Det betyder att vi till exempel bara sparar dina personuppgifter sÄ lÀnge som det krÀvs för att fullgöra Ätaganden i avtal eller sÄ lÀnge som det krÀvs enligt tillÀmpliga lagar. Om vi sparar dina personuppgifter för andra ÀndamÄl Àn för att fullgöra avtal, till exempel av redovisningsskÀl, sparas dina personuppgifter endast om det Àr nödvÀndigt och/eller om vi Àr skyldiga att spara uppgifterna för det specifika ÀndamÄlet enligt lag eller förordning.

Se nedan exempel pÄ lagringsperioder som vi tillÀmpar:

5. LÀnkar till webbplatser som tillhör tredje part

LĂ€nkar till webbplatser som inte tillhandahĂ„lls av MIPS eller för vĂ„r rĂ€kning (”tredjepartswebbplatser”) tillhandahĂ„lls endast för att underlĂ€tta för dig. Denna integritetspolicy Ă€r inte tillĂ€mplig pĂ„ tredjepartswebbplatser. Vi har inte granskat dessa tredjepartswebbplatser, vi har ingen kontroll över dem och vi ansvarar inte för nĂ„got av innehĂ„llet pĂ„ dem eller deras eventuella integritetspolicyer. Vi stöder inte och gör inga utfĂ€stelser om tredjepartswebbplatserna eller om information, programvara eller andra produkter eller material som Ă„terfinns dĂ€r eller resultat som kan uppnĂ„s genom anvĂ€ndning av dem. Om du vĂ€ljer att besöka nĂ„gon av de tredjepartswebbplatser som lĂ€nkas till frĂ„n MIPS-webbplatserna bör du vara medveten om att du gör det pĂ„ egen risk.

6. Överföring till tredjelĂ€nder

För det fall vi överför personuppgifter till ett tredjeland, det vill sĂ€ga ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomrĂ„det (”EES”), följer vi alla lagar som Ă€r tillĂ€mpliga pĂ„ sĂ„dan överföring, inklusive sĂ€kerstĂ€ller att dina personuppgifter hĂ„lls skyddade och att lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder finns pĂ„ plats för att sĂ€kerstĂ€lla adekvat skyddsnivĂ„, till exempel genom att ingĂ„ avtal som innehĂ„ller av Europeiska kommissionen godkĂ€nda standardavtalsklausuler.

MIPS bedriver verksamhet i hela vÀrlden, dÀribland i Kina, och kan dÀrför lÀmna ut personuppgifter till andra företag i MIPS-koncernen utanför EES för de ÀndamÄl som anges i denna integritetspolicy och vi baserar sÄdan överföring och behandling pÄ standardavtalsklausulerna. De standardavtalsklausuler som vi anvÀnder vid tredjelandsöverföringar finns tillgÀngliga (pÄ engelska) pÄ Europeiska kommissionens webbplats.

7. SĂ€kerhet

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med tillĂ€mpliga lagar och bestĂ€mmelser och har implementerat tekniska och organisatoriska sĂ€kerhetsĂ„tgĂ€rder för att förhindra att dina personuppgifter anvĂ€nds för andra Ă€n berĂ€ttigade Ă€ndamĂ„l eller lĂ€mnas ut till obehöriga tredje parter samt för att se till att de inte pĂ„ annat sĂ€tt missbrukas, förloras, förĂ€ndras eller förstörs. Dessa tekniska och organisatoriska Ă„tgĂ€rder Ă€r utformade för att sĂ€kerstĂ€lla en lĂ€mplig skyddsnivĂ„ som Ă€r anpassad till de risker som sammanhĂ€nger med vĂ„r behandling av personuppgifter.

8. RĂ€ttigheter

I egenskap av registrerad person har du vissa rÀttigheter enligt tillÀmpliga lagar vilka vi har listat nedan:

TÀnk pÄ att vi kanske inte lÀngre kan tillhandahÄlla de tjÀnster som du har begÀrt om du vÀljer att invÀnda mot att vi fortsÀtter att behandla dina personuppgifter enligt vad som anges i denna integritetspolicy, vilket innebÀr att vi kan behöva sÀga upp berörda avtal med dig. Dessutom kan vi fortsÀtta att behandla dina personuppgifter för andra legitima ÀndamÄl, sÄsom att fullgöra ett avtal med dig, skydda vÄra intressen i samband med rÀttsliga förfaranden och fullgöra vÄra lagliga skyldigheter. Om du har mottagit marknadsföringsmaterial frÄn oss kan du nÀr som helst invÀnda mot marknadsföringen genom att kontakta oss pÄ privacy@mipsprotection.com eller avsÀga dig fortsatt marknadsföring genom att följa instruktionerna i marknadsföringsmaterialet.

Observera att det finns undantag frÄn de ovan angivna rÀttigheterna. Till exempel kan Ätkomst nekas om vi Àr förhindrade att lÀmna ut uppgifter enligt lag.

Du har ocksÄ rÀtt att inge klagomÄl till dataskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har samlats in eller anvÀnts i strid med tillÀmpliga dataskyddsbestÀmmelser. Om du Àr bosatt inom EES ska du vÀnda dig till dataskyddsmyndigheten i ditt land. Du kan ocksÄ begÀra att Àrendet ska prövas av en lokal domstol om du anser att dina rÀttigheter har krÀnkts.

9. Barns integritet

MIPS-webbplatserna och vÄra tjÀnster riktar sig inte till barn under 16 Ärs Älder. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter frÄn barn under 16 Är, och om vi upptÀcker att vi har fÄtt sÄdana uppgifter förstör vi dem omgÄende.

10. Automatiserat beslutsfattande

MIPS fattar för nÀrvarande inte nÄgra beslut som enbart grundas pÄ automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rÀttsliga följder för dig eller pÄ liknande sÀtt i betydande grad pÄverkar dig.

11. AnvÀndande av cookies

Cookies Àr textfiler som placeras i din dator för att samla in standardiserad logginformation frÄn internetservrar och om anvÀndningen av webbplatser samt sammanstÀlla statistiska rapporter om aktiviteter pÄ webbplatser. Du kan stÀlla in din webblÀsare sÄ att den inte accepterar anvÀndning av cookies. I ett fÄtal fall kan detta emellertid medföra att du inte kan anvÀnda vissa funktioner pÄ MIPS-webbplatserna.

Mer information om de cookies vi anvĂ€nder och för vilka Ă€ndamĂ„l vi anvĂ€nder dem finns i vĂ„r Cookies Policy.

12. Ändringar av denna integritetspolicy

Eftersom vi hela tiden strÀvar efter att förbÀttra och utveckla vÄra tjÀnster och MIPS-webbplatserna kan vi dÄ och dÄ komma att Àndra denna integritetspolicy. Vi kommer inte att inskrÀnka dina rÀttigheter enligt integritetspolicyn eller tillÀmpliga lagar om dataskydd. Om vi gör betydande förÀndringar lÀgger vi upp vÀl synliga meddelanden om detta nÀr sÄ krÀvs enligt tillÀmplig lag. VÀnligen lÀs igenom denna integritetspolicy med jÀmna mellanrum, sÄ att du hÄller dig uppdaterad om eventuella Àndringar.

13. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter Àr MIPS AB (publ), organisationsnummer 556609-0162, KÀlltorpsvÀgen 2, 183 71 TÀby, Sverige.

Kontakta oss via e-post till adress privacy@mipsprotection.com om du har frĂ„gor om denna integritetspolicy eller vĂ„r behandling av dina personuppgifter.