Hållbarhet

Mips är världsledande inom sitt område och har som ambition att vara branschledande även när det gäller hållbarhet. Bolaget skall leva upp till andras förväntningar och visa vägen. Det är så Mips har förutsättningar att fortsätta växa både lönsamt och hållbart.

Ladda ned rapporten om Mips hållbarhetsarbete som PDF

Viktiga händelser inom hållbarhet 2023

Fortsatt implementationsarbetet av FN:s Global Compacts tio principer och FN:s globala mål för hållbar utveckling i Mips verksamhet.

Fortsatt utveckling av livscykelanalysen (LCA) med att inkludera Mips Integra Fuse, Mips Integra Split, olika materialval för Mips Integra TX samt färgval för plasten i Mips produkter.

Mips har uppnått målet om en arbetsplats med jämn könsfördelning med 40–60 fördelning. För 2023 var andelen kvinnor/män 46/54 av alla anställda.

Minskat utsläpp per lösning i snitt med 20,8%.

Utfört tredjepartsrevisioner hos de tre mest strategiskt viktiga leverantörerna i leverantörskedjan.

Erbjuder Mips leverantörer industriåtervunnen plast för all tillverkning av Mips mest sålda lösning vid årets slut.

Våra värdeord:
Vi vågar (We dare)

Att våga handlar om mod, innovation och att utmana status quo. Vi är nyfikna på att testa nya lösningar och är inte rädda för att misslyckas eller att be om hjälp. Vi utmanar oss själva och andra för att nå Mips vision.

Vi bryr oss (We care)

Att bry sig handlar om att skapa en hållbar miljö där människor kan prestera. Vi visar respekt för våra kollegor. I vår strävan att nå högsta kvalitet tar vi ansvar för vårt egna välbefinnande.

Vi delar (We share)

Att dela handlar om att skapa transparens, samhörighet och förtroende. Vi delar kontinuerligt med oss av våra erfarenheter och kunskaper med våra kollegor. Vi bidrar till samarbete över funktionerna.

Utfall 2023 & våra fyra fokusområden

Under 2023 har Mips, med en tydlig ambition, styrmodell och engagerad organisation, fortsatt den ambitiösa resan mot en mer hållbar framtid.

Science based targets

Minskat utsläpp per såld lösning i snitt med ca 21% jämfört med 2022

UN Global Compact

Utfört tredjepartsrevisioner hos de tre mest strategiskt viktiga leverantörerna i leverantörskedjan

Circular product offering

Erbjudit 100% postindustriell plast i Mips mest sålda lösning hos Mips leverantörer

Mips totala klimatpåverkan

Under 2021 genomförde Mips sin första kartläggning av sin totala klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Under 2022 och 2023 har Mips fått tillgång till mer granulär data och kunnat förfina analysen av de totala utsläppen. Detta har inneburit att de estimat som användes 2021 har kunnat uppdateras till mer exakt data. Föregående år satte Mips som mål att till och med 2030 sänka de totala utsläppen med 42 procent baserat på SBTis beräkning utan tillväxt. För 2023 var målsättningen att minska utsläppen med 12 procent per såld enhet och resultatet blev en minskning med 20,8 procent i snitt per såld enhet.

Totala utsläpp 2023

Total climate emission

Total climate emission
Totalt 4 434 tco2e 4434
Produktion
Råmaterial39,9%
Elleverantör38,8%
Transporter4,7%
Totalt83,4%
Övrigt
Övrigt9,6%
Resor4,3%
Köldmedia / AC1,9%
El, Kina0,6%
Vatten0,0%
El, Sverige0,0%
Totalt16,6%

En hållbar produkt

Mips verkar kontinuerligt för att begränsa påverkan på miljön och klimatet, vilket är något som ständigt utvärderas liksom leveranskedjans och produkternas hållbarhet och faktiska påverkan på omvärlden. Under året fortsatte Mips kartläggningen av verksamhetens totala miljöpåverkan.

En stark företagskultur 

En del av Mips vision är att med vår teknologi säkerställa att hjälmar inom alla kategorier skyddar användarna betydligt bättre än vad dagens teststandarder förespråkar.

Vi är pionjärer inom detta viktiga område, vilket ställer höga krav på att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens och passion för att hela tiden göra säkrare och bättre produkter. Trots att vi är världsledande på det vi gör, är vi ödmjuka och nyfikna på att lära oss mer. Vi utmanar ständigt oss själva och uppmuntrar alla medarbetare att vara sitt bästa jag varje dag.

Hjälmsäkerhet

En hållbar samhällsutveckling är mycket viktigt för oss och vi anser att Mips teknologi och produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle, då de syftar till att medföra en förbättring av hjälmskyddet för både sportutövare och användare inom yrkesmässigt bruk. Förbättrat hjälmskydd leder till ökad trygghet och säkerhet, och minskar risken för både kort- och långvariga sjukskrivningar och bestående skador.

En hållbar leveranskedja

Vi har ingen egen produktion utan använder oss av externa leverantörer för tillverkning av våra säkerhetssystem. För att försäkra oss om att leveranskedjan och tillverkningen av produkterna är hållbara, behöver vi säkerställa att leverantörernas leveranskedja lever upp till internationella krav, lagar och konventioner.