Investerare

Vår ambition är att ge en god beskrivning av vår verksamhet och utveckling.

Kontakta oss gärna om du söker mer information.

√Örsredovisning 2020

Läs årsredovisningen

IR-kontakt

Kontakta oss

Finansiella mål

MIPS långsiktiga finansiella mål som anges nedan ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget.

MIPS långsiktiga (2025) finansiella mål är:

Nettoomsättning

>1md SEK

En nettoomsättning överstigande 1 miljard SEK år 2025

Rörelsemarginal

>40%

Upprätthålla en underliggande rörelsemarginal överstigande 40%

Utdelning

>50%

Ordinarie utdelning som andel av nettoresultatet

Finansiell kalender

Kommande aktiviteter

2021-10-28 07:30

Del√•rsrapport januari‚Äďseptember 2021

2022-02-10

Bokslutskommunik√© januari‚Äďdecember 2021

Aktiefakta

Aktiekurs

943.5 SEK

MIPS AB (MIPS) 0.50 SEK (+0.05%)

Senast uppdaterad 4 August 2021, 10:58 CEST