Investerare

Vår ambition är att ge en god beskrivning av vår verksamhet och utveckling.

Kontakta oss gärna om du vill ha mera information.

Årsredovisning 2022

2023-03-22 19:00

Läs mer

IR-kontakt

Kontakta oss

Finansiella mål

MIPS långsiktiga finansiella mål som anges nedan ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget.

MIPS långsiktiga (2027) finansiella mål är:

Nettoomsättning

>2md SEK

En nettoomsättning överstigande 2 miljard SEK år 2027

Rörelsemarginal

>50%

Upprätthålla en underliggande rörelsemarginal överstigande 50%

Utdelning

>50%

Ordinarie utdelning som andel av nettoresultatet

Finansiell kalender

2023-02-09, 07.30

Bokslutskommuniké januari-december 2022

Läs mer

Kommande aktiviteter

2023-04-26 07:30

Delårsrapport januari-mars 2023

2023-07-20 07:30

Delårsrapport januari-juni 2023

2023-10-26 07:30

Delårsrapport januari-september 2023

Aktiefakta

Aktiekurs

476.3 SEK

Mips AB (Mips) 3.12 SEK (+0.66%)

Senast uppdaterad 27 March 2023, 18:08 CEST