Investerare

Vår ambition är att ge en god beskrivning av vår verksamhet och utveckling.

Kontakta oss gärna om du vill ha mera information.

Delåsrapport Januari – Juni

2023-07-20 07:30

Läs mer

IR-kontakt

Kontakta oss

Finansiella mål

Mips långsiktiga finansiella mål som anges nedan ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget.

Mips långsiktiga (2027) finansiella mål är:

Nettoomsättning

>2md SEK

En nettoomsättning överstigande 2 miljard SEK år 2027

Rörelsemarginal

>50%

Upprätthålla en underliggande rörelsemarginal överstigande 50%

Utdelning

>50%

Ordinarie utdelning som andel av nettoresultatet

Finansiell kalender

2023-07-20, 07:30

Delårsrapport januari-juni 2023

Läs mer

Kommande aktiviteter

2023-10-26 07:30

Delårsrapport januari-september 2023

2024-02-08 07:30

Bokslutskommuniké 2023

2024-03-21

Årsredovisning 2024

2024-04-25

Delårsrapport januari-mars 2024

2024-05-07

Årsstämma

2024-07-18

Delårsrapport januari-juni 2024

Aktiefakta

Aktiekurs

333.5 SEK

Mips AB (Mips) -7.05 SEK (-2.11%)

Senast uppdaterad 21 September 2023, 16:47 CEST