Investerare

Vår ambition är att ge en god beskrivning av vår verksamhet och utveckling.

Kontakta oss gärna om du vill ha mera information.

Delårsrapport januari-mars 2024

2024-04-25, 07:30

Läs mer

IR-kontakt

Kontakta oss

Finansiella mål

Mips långsiktiga finansiella mål som anges nedan ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget.

Mips långsiktiga (2027) finansiella mål är:

Nettoomsättning

>2md SEK

En nettoomsättning överstigande 2 miljard SEK år 2027

Rörelsemarginal

>50%

Upprätthålla en underliggande rörelsemarginal överstigande 50%

Utdelning

>50%

Ordinarie utdelning som andel av nettoresultatet

Finansiell kalender

Kommande aktiviteter

2024-07-18

Delårsrapport januari-juni 2024

2024-10-24

Delårsrapport januari-september 2024

Aktiefakta

Aktiekurs

452.4 SEK

Mips AB (Mips) 2.01 SEK (+0.44%)

Senast uppdaterad 14 June 2024, 10:11 CEST