Mips historia

Starten för 25 års forskning om rotationsrörelser

År 1995 började den svenske hjärnkirurgen Hans von Holst från Karolinska Institutet i Stockholm att utforska hur hjälmar i allmänhet var konstruerade, utifrån övertygelsen om att hjälmarna inte erbjöd ett tillräckligt skydd mot hjärnskador. Hans von Holst kontaktade KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm för att initiera biomekanisk forskning om förebyggande av huvud- och nackskador vilket resulterade i att studenten Peter Halldin påbörjade sin doktorsavhandling inom biomekaniken vid skador på huvud och nacke. År 1996 lade Hans von Holst och Peter Halldin fram idén om Mips-lösningen. Under samma period blev Svein Kleiven anställd som doktorand och påbörjade utvecklingen av det som blivit en av de allra främsta så kallade FE-modellerna (Finite Element) i världen av den mänskliga hjärnan. Modellen är ett viktigt forskningsverktyg för Mips för att kunna visualisera och mäta effekterna av Mips säkerhetssystem.

MIPS historia i korthet

Forskningsfas

1996—1997
Med start 1996 utvecklades idén om Mips-lösningen. Startfinansiering erhölls för att täcka kostnader för att utföra experimentella tester och kostnader för patentansökningar.

Uppstartsfas

1998—2003
Den första prototypen av en hjälm utrustad med Mips-lösning testades vid University of Birmingham 2000, och ledde till publiceringen av den första vetenskapliga artikeln 2001.

2004—2007
En egen ridhjälm med en Mips-lösning utvecklades och lanserades på den svenska marknaden.

2008—2009
De första institutionella investerarna investerade i bolaget och det första externa kundavtalet tecknades.

Tillväxtfas

2010—2014
År 2010 fattade bolaget det strategiska beslutet att helt fokusera på att bli ett ledande ingrediensvarumärke genom att sälja och licensiera sin teknik inom olika hjälmkategorier och inte marknadsföra egna hjälmar.

2015
År 2015 utgjorde ett genombrott i Mips historia, när bolagets sålde över 1 miljon MIPS säkerhetssystemenheter till 28 hjälmvarumärken, motsvarande en volymökning med 275 procent jämfört med föregående år.

2016
Från att tidigare ha funnits i motocrosshjälmar lanserades under 2016 även de första landsvägsmotorcykelhjälmen med Mips säkerhetssystem, och Mips upplevde en fortsatt volymökning med en försäljning av 1,7 miljoner Mips säkerhetssystem-enheter.

2017—2021
Under 2017 noteras Mips på Nasdaq Stockholm. Fram till och med 2021 har över 30 miljoner Mips säkerhetssystem-enheter sålts till hjälmar för cykel, snö, ridsport, lagsport, motorcykel, klättring och säkerhet.