Finansiella definitioner och alternativa nyckeltal

IFRS definierade nyckeltal

Resultat per aktie före utspÀdning (SEK)
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie efter utspÀdning (SEK)
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspÀdning under perioden.

Genomsnittligt antal aktier
BerÀkningen av genomsnittligt antal aktier baseras pÄ ett vÀgt genomsnitt under perioden.

HÀrledning av alternativa nyckeltal frÄn Ärsredovisning 2020

HÀrledning av alternativa nyckeltal frÄn Ärsredovisning 2019

Alternativa nyckeltal definition 2019