Jenny Rosberg

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem sedan 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1966. MBA från Stockholms Handelshögskola.

Aktuella uppdrag:
VD och styrelseledamot i ROPA Management AB. Styrelseledamot i AB Persson Invest, C.A.G Group AB och C-RAD AB (publ).

Utvalda historiska uppdrag
Styrelseledamot i Länsförsäkringar Stockholm, NetEnt AB (publ), Nordax Group AB (publ) och Nordax Bank AB (publ), Eastnine AB (publ), Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Helsinki Oy samt Nasdaq Copenhagen A/S. Senior Vice President på Nasdaq OMX Group Inc. och vice VD i Nasdaq Nordic.

Innehav i bolaget:
1 600 aktier via bolag, avser innehav per den 31 december 2021.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.