Jenny Rosberg

Styrelsemedlem

Styrelseledamot sedan 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1966. MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktuella uppdrag:
VD och styrelseledamot i ROPA Management AB och ROPA & BOARD AB. Styrelseledamot i AB Persson Invest, styrelseledamot och medlem i M&A-kommittén i C.A.G Group AB, styrelseledamot och ordförande i revisionskommittén i C-RAD AB (publ), styrelseordförande i Solporten Fastighets AB och Nya Solporten Fastighets AB.

Utvalda historiska uppdrag
Styrelseledamot i NetEnt AB (publ), Nordax Group AB (publ) och Eastnine AB (publ) samt styrelseledamot i Nasdaq Stockholm, Helsinki och Copenhagen samt senior Vice President på Nasdaq Inc.

Innehav i bolaget:
1 600 aktier via bolag, avser innehav den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.