Jenny Rosberg

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem sedan 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1966. MBA frÄn Stockholms Handelshögskola.

Aktuella uppdrag:
VD i ROPA Management AB. Styrelsemedlem i LÀnsförsÀkringar Stockholm och medlem i revisionsutskottet samt styrelsemedlem i AB Persson Invest.

Utvalda historiska uppdrag
Styrelsemedlem i NetEnt AB (publ), Nordax Group AB (publ) och Nordax Bank AB (publ), styrelsemedlem Eastnine AB (publ), styrelsemedlem Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Helsinki Oy samt Nasdaq Copenhagen A/S. Senior Vice President pÄ Nasdaq OMX Group Inc. och vice VD i Nasdaq Nordic.

Innehav i bolaget:
1 600 aktier via bolag, avser innehav per den 31 december 2020.
Oberoende i förhÄllande till Bolaget och bolagsledningen, och oberoende i förhÄllande till Bolagets större aktieÀgare.