Anna Hällöv

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem sedan 2022.

Född 1971. Masterexamen i International Business Administration från Linköpings universitet.

Aktuella uppdrag:
Vice President Business Unit Sweden på Swedish Match AB (publ) och styrelseledmot i Fuud AB (publ).

Utvalda historiska uppdrag:
Nordic Marketing Director på Unilever, Head of Private Labels på Coop Sweden, Head of Sales and Marketing på Stensåkra Charkuteri & Deli AB och Vice President Marketing på Carlsberg Sweden.

Innehav i bolaget:
600 aktier avser innehav per den 28 februari 2022.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.