2019-07-16

MIPS AB (publ): MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för april - juni 2019

MIPS publicerar delÄrsrapporten för april - juni 2019 den 23 juli 2019 klockan 07:30.

Max Strandwitz, VD och koncernchef, kommer att presentera resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl. 10.00. Konferensen kommer att hÄllas pÄ engelska. DelÄrsrapporten samt en presentation kommer att finnas tillgÀngliga pÄ www.mipscorp.com/investerare.

För att deltaga i konferenssamtalet och för att erhÄlla inloggningsuppgifter, vÀnligen registrera er pÄ lÀnken nedan:

https://financialhearings.com/event/11902

 

För ytterligare information, vÀnligen kontakta:

Max Strandwitz, VD och koncernchef, tel +46 709 611 754 eller per mail Max.Strandwitz@Mipsprotection.com

 

 

 

Om MIPS

MIPS Àr specialiserat pÄ hjÀlmbaserad sÀkerhet och skydd av hjÀrnan och Àr vÀrldsledande inom detta omrÄde. UtifrÄn en ingrediensvarumÀrkesmodell (eng. ingredient brand model) sÀljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjÀlmindustrin. Lösningen, vilken Àr patenterad pÄ samtliga relevanta marknader, grundar sig pÄ cirka 20 Ärs forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 29 medarbetare inom forskning och utveckling, försÀljning, marknad och administration finns i Stockholm dÀr Àven testanlÀggningen Àr belÀgen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS aktie Àr noterad pÄ Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com 

Attachments:

PDF