2021-12-20

MIPS flyttas till Nasdaq Stockholms Large Cap-lista

MIPS AB flyttas till Large Cap-listan efter att Nasdaq gjort sin årliga granskning av börsbolagens marknadsvärde. Flytten sker från och med den 3 januari 2022.

Nasdaqs årliga granskning baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet under november 2021. Årets granskning har lett till att MIPS flyttas från Mid Cap- till Large Cap-listan. Large Cap-listan inkluderar bolag vars aktier har ett marknadsvärde på 1 miljard euro eller mer.

MIPS noterades på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista i mars 2017. Sedan börsnoteringen har bolagets marknadsvärde vuxit från cirka 1 miljard kronor till att idag uppgå till cirka 29 miljarder kronor.

”Jag är väldigt glad över flytten till Large Cap-listan som vittnar om att vår strategi och skalbara affärsmodell skapar bra värde för våra aktieägare. Under 2021 gjorde vi goda framsteg mot att på sikt uppnå våra långsiktiga mål och jag ser fram emot vår fortsatta resa på Large Cap”, säger MIPS VD, Max Strandwitz.

Attachments:

MIPS flyttas till Nasdaq Stockholms Large Cap-lista