2018-04-23

Positivt utfall för MIPS i europeiskt patentmål

MIPS AB ("MIPS") har tidigare invänt vid det europeiska patentverket (EPO) mot Bauer Hockey Corps ("Bauer") europeiska patent nr 2 550 886 ("Patentet").  Patentet avser en sporthjälm med skydd mot rotationsrörelser, baserat på en teknologi som liknar MIPS Brain Protection System (BPS)-teknologi. 

MIPS har haft framgång med sin invändning och EPO har genom ett muntligt beslut meddelat att Patentet upphävs i dess helhet. Ett skriftligt beslut kommer att utfärdas, vilket kan överklagas av Bauer.

MIPS är samtidigt involverat i en domstolsprocess mot Bauer i Kanada, där MIPS har stämt Bauer för patentintrång. Den kanadensiska processen har inte något direkt samband med processen vid EPO, även om den uppfinning som omfattas av det upphävda Patentet ingår i ett av de Bauer-patent som är föremål för den kanadensiska processen. Den kanadensiska processen är ännu inte avgjord.  

---
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88
MAX STRANDWITZ, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54 

OM MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 25 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer.

MIPS aktie har varit noterad på Nasdaq Stockholm sedan mars 2017. För mer information se www.mipscorp.com. 

Attachments:

PDF