2019-05-21

MIPS AB (publ): MIPS förvärvar patenträttigheter och varumärket FLUID

MIPS, som är världsledande inom hjälmbaserad säkerhet med lösningar som skyddar hjärnan, har idag ingått avtal om förvärv av tillgångar som ytterligare stärker MIPS produkterbjudande och säkerhetslösningar. Förvärvet omfattar varumärket FLUID och relaterade patenträttigheter avseende en teknologi för att adressera både linjära rörelser och rotationsrörelser inom hjälmsäkerhet. Teknologin som förvärvas har utvecklats genom ett samarbete mellan Oblique Technology L.P. och University of Ottawa i Kanada, vilka båda även är säljare i transaktionen. Teknologin har hittills framför allt integrerats i hjälmar för lagsporter. I förvärvet ingår även ett mindre antal kundavtal.

Köpeskillingen uppgår till cirka 3,3 miljoner USD vilket erlägges kontant och därutöver kan MIPS komma att erlägga en tilläggsköpeskilling om maximalt 2 miljoner USD baserat på framtida nettointäkter från förvärvade rättigheter. Tillträde har skett direkt vid avtalets ingående.

En breddning av MIPS patenträttigheter är ett strategiskt viktigt steg för att stärka MIPS totala patentskydd. Förvärvet beräknas dock inte ha någon materiell påverkan på MIPS nettoomsättning eller EBIT under 2019.

"Förvärvet är främst en del av vår strategiska plan att utöka vårt patentskydd och bekräftar vår position som den världsledande aktören inom hjälmbaserad säkerhet med lösningar som skyddar hjärnan. Vi är även mycket entusiastiska över att förstärka vår relation med University of Ottawa och ytterligare utöka vår kunskap inom lagsporter", säger MIPS VD, Max Strandwitz.

Denna information är sådan som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 21 maj 2019 klockan 16:15 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
MAX STRANDWITZ, KONCERNCHEF OCH VD
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54 

 

Om MIPS 
MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 29 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com

Attachments:

PDF