2023-03-22

Mips årsredovisning 2022

Mips AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.mipscorp.com/sv/

Attachments:

Mips Årsredovisning 2022 Mips 2022 12 31 Sv