2020-04-30

Förändring i antal aktier och röster i MIPS

Under april 2020 har antalet aktier och röster i MIPS AB (”MIPS”) förändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets två incitamentsprogram som antogs vid extra bolagsstämma den 1 februari 2017. Detta har resulterat i 58 750 nya aktier och röster i bolaget.

Per den 30 april 2020 finns således totalt 26 183 620 aktier och lika många röster i MIPS.

Attachments:

Förändring i antal aktier och röster i MIPS