2022-03-22

Ny uppdatering om utvecklingen relaterad till nedstängningar i Kina med anledning av covid-19

Med anledning av den senaste händelseutvecklingen i Kina lämnar MIPS en ny allmän uppdatering avseende de lokala pandemirelaterade nedstängningarna. MIPS har tidigare kommenterat situationen i Kina som uppkommit till följd av smittspridningen av covid-19 i områden där MIPS och flertalet av dess kunder bedriver verksamhet. Sedan dess har samtliga produktionsanläggningar som tillverkar MIPS produkter, som tidigare varit stängda, återupptagit produktionen och den operationella och finansiella påverkan på MIPS är fortsatt begränsad.

I ett pressmeddelande daterat den 16 mars 2022 kommenterade MIPS att situationen i Kina med pandemirelaterade nedstängningar är oförutsägbar och i det fallet att nedstängningarna skulle fortgå över en längre tid kan bolaget inte utesluta risken för framtida väsentliga störningar i MIPS tillverkningsled och därmed en negativ finansiell påverkan. Efter denna kommunikation har flera av de tillfälliga restriktionerna tagits bort och samtliga av de produktionsanläggningar som tillverkar MIPS produkter som tidigare varit stängda har nu öppnat upp, och per dagens datum är den operationella och finansiella påverkan fortsatt begränsad. Situationen är dock fortfarande mycket oförutsägbar och den identifierade risken för framtida störningar i tillverkningsledet kvarstår alltjämt.
 
MIPS högsta prioritet är våra medarbetares hälsa och säkerhet. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19 i enlighet med lokala myndigheters råd och förordningar, samtidigt som vi gör vårt yttersta för att förekomma och mildra potentiella störningar för vår verksamhet bland annat genom beredskapsplaner, täta kund- och leverantörsdialoger samt att vi ökat lagernivåerna av våra produkter och råmaterial.
 
MIPS avser att uppdatera marknaden med relevant information avseende effekterna från nedstängningarna i Kina i det fallet nya omständigheter uppstår som bedöms kunna ha en materiell påverkan på MIPS verksamhet eller det annars bedöms vara lämpligt eller nödvändigt.

Attachments:

Ny uppdatering om utvecklingen relaterad till nedstängningar i Kina med anledning av covid-19