2022-03-25

MIPS årsredovisning 2021

MIPS AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.mipscorp.com.

Attachments:

MIPS Årsredovisning 2021 mips-2021-12-31-sv