2019-09-20

MIPS presenterar ny långsiktig strategi och finansiella mål

Idag presenterar MIPS AB (MIPS), världsledande inom hjälmbaserad säkerhet med lösningar som skyddar hjärnan, bolagets nya långsiktiga strategi på sin kapitalmarknadsdag i Stockholm. Bolaget avser även att presentera dess omdefinierade fokusmarknad och strategiska prioriteringar för de kommande åren.

”Vi har visat goda framsteg mot att nå våra finansiella mål för 2020 med en kontinuerlig tillväxt och stark lönsamhet och det var därför dags att definiera nya ambitioner bortom 2020”, säger MIPS VD, Max Strandwitz.

Den nya 2025-strategin har byggts kring tre huvudsakliga hjälmkategorier bestående av Sports, Moto och Safety som tillsammans representerar en fokusmarknad omfattande totalt 130 miljoner hjälmar (tidigare fokusmarknad innefattade 43 miljoner hjälmar).

En betydande förändring är att MIPS nya fokusmarknad nu även omfattar 60 miljoner hjälmar för industriell användning vilka tidigare ansågs vara icke-adresserbara. Dessa hjälmar ingår i Safety-kategorin som består av totalt 70 miljoner adresserbara hjälmar. Vidare har bolagets investeringar i produktutveckling resulterat i nya MIPS-lösningar som medfört att fler hjälmar, även i lägre prispunkter, anses vara adresserbara. MIPS utökade produktutbud, tillsammans med en underliggande marknadstillväxt, har resulterat i en större fokusmarknad inom kategorin Sports, omfattande  fler än 30 miljoner hjälmar. MIPS fokusmarknad inom Moto-kategorin omfattar nu totalt 30 miljoner hjälmar.

”Vårt fokus kommer även fortsättningsvis vara tillväxt med målsättningen att MIPS teknologi ska bli den ”förväntade lösningen” inom hjälmbaserad säkerhet. Tack vare kombinationen av en större adresserbar marknad och nya MIPS-lösningar framtagna för ett bredare prisintervall, tillsammans med vår skalbara affärsmodell, tror vi att vi har en unik möjlighet att öka nettoomsättningen samtidigt som vi upprätthåller en ambitiös EBIT-marginal och utdelningspolicy”, säger Max Strandwitz.

MIPS nya långsiktiga finansiella mål är:

Nettoomsättning >1md SEK
En nettoomsättning överstigande 1 miljard SEK år 2025

Rörelsemarginal >40%
Upprätthålla en underliggande rörelsemarginal överstigande 40%

Utdelning >50%
Ordinarie utdelning som andel av nettoresultatet

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i Stockholm idag, den 20 september 2019, mellan klockan 10.00 och 12.00. Presentationer kommer att hållas av Max Strandwitz, VD och koncernchef, Peter Halldin, Chief Science Officer, och Johan Sauer, försäljningschef.

Presentationsmaterialet och en on-demand webcast från kapitalmarknadsdagen kommer att göras tillgängliga på mipscorp.com runt klockan 10.00 idag.

Attachments:

MIPS presenterar ny långsiktig strategi och finansiella mål