2022-10-17

Mips AB: Inbjudan till presentation av resultatet för det tredje kvartalet 2022

Max Strandwitz, VD och koncernchef, och Karin Rosenthal, CFO, presenterar kvartalsrapporten för det tredje kvartalet (januari–september) 2022 vid en telefonkonferens den 17 oktober 2022 kl. 10:00. Konferensen kommer att hållas på engelska. Kvartalsrapporten samt en presentation kommer att finnas tillgängliga på mipscorp.com/investerare.

För att delta i telefonkonferensen och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er via följande länk: https://financialhearings.com/event/45862.

Attachments:

Mips AB: Inbjudan till presentation av resultatet för det tredje kvartalet 2022