2021-04-21

MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för det första kvartalet 2021

MIPS publicerar kvartalsrapporten för det första kvartalet (januari–mars) 2021 den 29 april 2021 klockan 07:30 (CET).

Max Strandwitz, VD och koncernchef och Karin Rosenthal, CFO, presenterar resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00 (CET). Konferensen kommer att hållas på engelska. Kvartalsrapporten samt en presentation kommer att finnas tillgängliga på mipscorp.com/investerare.

För att deltaga i telefonkonferensen och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er via länken nedan: https://financialhearings.com/event/13361

Attachments:

MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för det första kvartalet 2021