2020-03-31

Förändring i antal aktier och röster i MIPS

Under mars 2020 har antalet aktier och röster i MIPS AB (”MIPS”) förändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets två incitamentsprogram som antogs vid extra bolagsstämma den 1 februari 2017. Detta har resulterat i 825 000 nya aktier och röster i bolaget. Den 31 mars 2020 finns således totalt 26 124 870 aktier och lika många röster i MIPS.

Attachments:

Förändring i antal aktier och röster i MIPS