2019-07-23

MIPS AB (publ): MIPS delÄrsrapport januari - juni 2019

Apr - jun
 • NettoomsĂ€ttningen ökade med 49% till 82,6 MSEK (55,6),
organisk tillvÀxt var under kvartalet 38%
 • Rörelseresultatet ökade till 36,8 MSEK (21,7),
det justerade rörelseresultatet* ökade till 38,0 MSEK (21,7)
 • Rörelsemarginalen ökade till 44,5% (39,0),
den justerade rörelsemarginalen* ökade till 46,0% (39,0)
 • Kassaflödet frĂ„n den löpande verksamheten ökade till 24,2 MSEK (5,9)
 • Resultat per aktie efter utspĂ€dning uppgick till 1,12 SEK (0,67)
 • Under kvartalet genomfördes tvĂ„ förvĂ€rv varvid patent och vissa andra immateriella rĂ€ttigheter relaterade till Fluid-teknologin och GlideWear-teknologin förvĂ€rvades
Jan - jun
 • NettoomsĂ€ttningen ökade med 61% till 127,5 MSEK (79,1),
organisk tillvÀxt var under första halvÄret 48%
 • Rörelseresultatet ökade till 48,6 MSEK (23,4),
det justerade rörelseresultatet* ökade till 49,8 MSEK (23,4)
 • Rörelsemarginalen ökade till 38,1% (29,6),
den justerade rörelsemarginalen* ökade till 39,1% (29,6)
 • Kassaflödet frĂ„n den löpande verksamheten ökade till 31,9 MSEK (14,3)
 • Resultat per aktie efter utspĂ€dning uppgick till 1,50 SEK (0,74)

VD-kommentar

Bra utveckling i andra kvartalet

Under andra kvartalet fortsatte den goda utvecklingen med en stor ökning av bÄde försÀljning och lönsamhet. NettoomsÀttningen ökade med 49% till 82,6 MSEK (55,6). Justerat för valutaeffekter samt förvÀrv, vÀxte vi organiskt med 38% i kvartalet. Jag Àr sÀrskilt glad över den fortsatt positiva utvecklingen i kategorin Snö, dÀr vi ser att allt fler kunder inkluderar MIPS genomgÄende i sitt sortiment. Huvuddelen av omsÀttningsökningen kommer, liksom i tidigare kvartal, frÄn att vÄr försÀljning vÀxer med befintliga kunder.

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 36,8 MSEK (21,7) och vi nÄdde en rörelsemarginal om 44,5%. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 38,0 MSEK, med en justerad rörelsemarginal om 46,0%.

Under första halvÄret har nettoomsÀttningen ökat med 48,4 MSEK till 127,5 MSEK (79,1), vilket Àr en ökning med 61%, och en organisk tillvÀxt om 48%. Rörelseresultatet under första halvÄret har ökat till 48,6 MSEK (23,4). Detta innebÀr att vi för första gÄngen under en rullande 12 mÄnaders-period har uppnÄtt en justerad EBIT-marginal pÄ över 40% i linje med vÄrt 2020-mÄl.

Intressanta lanseringar i för MIPS nya kategorier

Under kvartalet lanserade tvÄ kunder lösningar i för MIPS helt nya kategorier; Hockey och Industri. Hockey Àr en kategori dÀr vi haft som ambition att lansera produkter under en lÀngre tid. Vi Àr övertygade om att vÄr teknologi kan göra stor skillnad för utövarnas sÀkerhet. Inom Industrikategorin har det under senare Är lanserats en ny typ av hjÀlm som kompletterar den traditionella plasthjÀlmen. Dessa nya hjÀlmar Àr tillverkade i ett mer hÄllbart material vilket möjliggör integration av MIPS lösningar. Innan vi pÄbörjade utvecklingen av MIPS lösningar till dessa tvÄ kategorier har vi, liksom vid tidigare lanseringar i för oss nya hjÀlmkategorier, utvÀrderat relevanta skadekriterier och verifierat att MIPS patenterade teknologi ger ett ökat skydd.

Kompletterande strategiska förvÀrv

Under kvartalet genomförde vi vÄra tvÄ första förvÀrv innefattande patentportföljer och andra immateriella rÀttigheter tillhörande teknologierna Fluid och GlideWear. Fram tills idag har bÄda teknologierna licensierats i begrÀnsad omfattning men vi ser goda möjligheter till att framgent vidareutveckla tekniken som ett komplement till vÄr redan marknadsledande portfölj av MIPS lösningar.

Positivt momentum mot vÄra mÄl 

Med detta första kvartal bakom mig i min nya roll som VD för MIPS kan jag konstatera att det Àr svÄrt att önska sig en bÀttre start med en god försÀljningsutveckling, lansering av MIPS lösningar i tvÄ nya hjÀlmkategorier samt tvÄ strategiskt viktiga förvÀrv som stÀrker vÄr patentportfölj och vÄrt framtida produkt-erbjudande ytterligare.

Vi tar oss allt nÀrmare vÄra 2020-mÄl, sÀrskilt i ljuset av att vi nu har en EBIT-marginal som under en rullande 12 mÄnaders-period överstiger vÄrt mÄl om att denna marginal ska uppgÄ till över 40%. Eftersom vi redan har tagit stora kliv mot att uppfylla vÄra 2020-mÄl har vi pÄbörjat arbetet med att definiera nya ambitioner som strÀcker sig bortom 2020. Vi kommer att presentera dessa nÀrmare under vÄr kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 september 2019.

Max Strandwitz
VD och koncernchef

Denna information Àr sÄdan information som MIPS AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om vÀrdepappersmarknaden. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 klockan 7.30 CET.

Attachments:

PDF