2023-07-21

Mips kommentar avseende Nasdaq Stockholms disciplinnämnds beslut

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har idag beslutat att ålägga Mips AB ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarade ett belopp om 1,7 MSEK, till följd av bolagets informationshantering i anslutning till ett uttalande från Mips vd Max Strandwitz i en intervju med Dagens Industri i september 2022 avseende den rådande situationen på cykelmarknaden.
 
Disciplinnämnden ansåg att det intervjusvar från Mips som publicerades i Dagens Industri den 12 september 2022 innehöll insiderinformation samt att Mips brutit mot reglerna för informationsskyldighet till marknaden i artikel 17 i MAR.

“Mips delar inte disciplinnämndens uppfattning då intervjusvaret inte innehöll någon insiderinformation utan enbart utgjorde kommentarer till det allmänna, och för marknaden välkända, generella marknadsläget helt utan specifik information avseende effekterna för Mips, men kommer givetvis trots detta betala det vite som föreligger”, kommenterar Magnus Welander, styrelseordförande för Mips AB.

Attachments:

Mips kommentar avseende Nasdaq Stockholms disciplinnämnds beslut