2023-04-26

Delårsrapport januari–mars 2023

Januari-mars 2023

  • Nettoomsättningen minskade med 35% till 88 MSEK (137), den organiska tillväxten uppgick till -41% under kvartalet
  • Rörelseresultatet uppgick till 15 MSEK (62)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 17,5% (45,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -42 MSEK (37)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,55 SEK (1,81)

Förväntat svag cykelmarknad påverkade omsättning och resultat i första kvartalet
En svag försäljning inom underkategorin cykel gjorde att omsättningen i det första kvartalet minskade med 35 procent jämfört med föregående år. Försäljningen exkluderat cykel uppvisade däremot god tillväxt i kvartalet. Som förväntat innebar den något mer balanserade kategorimixen att första kvartalet var mindre negativt påverkat av en försiktig cykelbransch i allmänhet.

Cykelåterförsäljare på de viktiga amerikanska och europeiska marknaderna har i april generellt fortsatt högre lagernivåer än vad de skulle vilja ha och säsongen har även startat relativt sent på grund av det kyliga vädret. Den allmänna bilden i marknaden, som jag delar, är att läget kommer förbättras under andra kvartalet. Den avvaktande starten på säsongen inom cykel har gjort att våra kunder, hjälmtillverkarna, varit återhållsamma med nya order. Trots en gynnsam produktmix med större andel av försäljning till andra kategorier som fortsätter att växa, innebär det även att det andra kvartalet kommer vara relativt svagt.

Rörelseresultatet minskade med 75 procent under kvartalet och uppgick till 15 MSEK (62). Rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 17 procent (45). Minskningen i rörelsemarginal förklaras till största delen av den minskade omsättningen, fortsatta satsningar inom våra strategiska initiativ inom forskning och utveckling och marknadsföring samt negativ påverkan av valuta.

Hjälmkategori Sport – stark snösäsong i ryggen men en utmanande marknad inom cykelhjälmar
Vi fortsatte se en utmanande utveckling inom cykel under första kvartalet. Första kvartalet är säsongsenligt ett mindre kvartal försäljningsmässigt inom cykel. Under förra året såg vi en viss förskjutning av produktion av hjälmar som inte hann tillverkas under det fjärde kvartalet 2021, utan istället producerades i kvartal ett i fjol. Inom snö så har vi sett en väldigt stark vintersäsong, framförallt på den nordamerikanska marknaden. Den starka säsongen inom snö gör att vi bedömer att det kommer att vara fortsatt god utveckling inom den typen av hjälmar kommande kvartal.

Under första kvartalet deltog vi som huvudsponsor vid en av världens största inomhustävlingar inom ridsport, Gothenburg Horse Show. Tävlingen sågs av 70 000 åskådare och av mer än 35 miljoner TV-tittare världen över. Vi såg ett starkt intresse för Mips under eventet och det är ett viktigt strategiskt initiativ inom ridsport för att driva tillväxt.

Hjälmkategori Motorcykel – större uppmärksamhet i marknaden tack vare Moto GP
Ett exceptionellt starkt första kvartal i kategorin Motorcykel föregående år gjorde att omsättningen inom kategorin minskade med 33 procent under kvartalet. Under det första kvartalet 2022 ökade kategorin med 150 procent mot 2021, efter ett uppdämt produktionsbehov från tidigare år. Vi ser fortsatt ett bra intresse inom Motorcykel och vår positiva syn på framtiden kvarstår.

Vi är mycket nöjda med att vår kund Kabuto valt att använda en av våra nya lösningar, Mips Integra TX, i den hjälm som Aleix Espargaró, en av de mest kända förarna inom Moto GP, kommer bära under årets tävlingar. Detta är den första hjälmen utrustad med Mips säkerhetssystem inom den prestigefulla Moto GP cirkusen och det faktum att Aleix kommer vara en av Mips ambassadörer har redan skapat starkt media momentum i vår strävan att etablera varumärket inom denna typ av hjälmar.

Hjälmkategori Säkerhet – stark utveckling i linje med våra ambitiösa planer
Vi fortsatte att se god utveckling inom Säkerhet med försäljningsökning mot föregående år. Vi har annonserat fler kundsamarbeten och de kunder som redan lanserat hjälmar med Mips har börjat se en ökad genomförsäljning på marknaden. Vi kommer tillsammans med befintliga och nya kunder delta på ett flertal mässor runt om i världen. Detta är ytterligare ett viktigt steg att bygga medvetenhet om Mips inom kategorin Säkerhet.

Utmaningar under våren men mycket positivt när vi blickar längre framåt
Trots att vi visar en sjunkande försäljning under första kvartalet så ser vi många ljuspunkter framåt. Branschen och vi ser fortsatt positivt långsiktigt på cykelmarknaden. Vi förväntar oss en gradvis återhämtning av cykelmarknaden redan under andra kvartalet och bedömer att Mips som bolag återgår till tillväxt under andra halvåret.

Inom snö lämnar vi en stark vintersäsong bakom oss och ser bra intresse för kommande säsong. Kategorin Säkerhet följer den ambitiösa tillväxtplan vi har satt upp. Inom Motorcykel ser vi goda tillväxtutsikter framåt.

Vi har fortsatt investera i våra strategiska initiativ inom produktutveckling med oförminskad takt och har stärkt organisationen ytterligare samt lanserat ett flertal nya produkter. De senaste marknadsundersökningarna visar att medvetenheten om Mips ökar bland konsumenter världen runt och att associationerna med varumärket är än mer positivt. Vi står med andra ord starkt rustade att möta den återhämtning och tillväxt i marknaden som vi är övertygade om kommer.

Med det i ryggen så ser jag fram emot att fortsätta leverera mot våra långsiktiga mål.

Stockholm, april 2023

Max Strandwitz
Koncernchef och VD
 

Attachments:

Mips AB Delårsrapport Januari Mars 2023