2022-06-08

Mips presenterar uppdaterad långsiktig strategi och finansiella mål på sin kapitalmarknadsdag

Den 9 juni 2022 kommer Mips AB (publ) i samband med sin kapitalmarknadsdag i Stockholm att presentera bolagets nya långsiktiga strategi inklusive uppdaterade finansiella mål och strategiska prioriteringar för de kommande åren.

Som ett resultat av våra stora framsteg de senaste åren, vilket resulterat i att vi är i framkant av vår tidigare plan, tillsammans med en god tillväxt i samtliga av våra hjälmkategorier och det faktum att vår adresserbara marknad har vuxit, bedömde vi att det var dags att göra en översyn av vår strategi och våra långsiktiga finansiella mål. Detta har resulterat i en uppdaterad strategi som blickar bortom rotationsrörelser. Vi kommer att även fortsättningsvis bygga på och dra nytta av befintlig kompetens, kunskap och teknologi inom bolaget samt fortsätta investera i marknadsföring samt forskning och utveckling för att uppnå vår nya ambition” säger Max Strandwitz, Mips VD och koncernchef.

Den nya strategin har byggts kring tre huvudsakliga strategiska byggstenar innefattande att 1) Växa det befintliga erbjudandet, 2) Öppna nya försäljningskanaler och marknader och 3) Tillvarata nya möjligheter inom hjälmsäkerhet. Detta medför att Mips kommer att skifta fokus från att endast adressera skydd mot rotationsrörelser till att även adressera lösningar för att optimera hjälmprestanda från ett bredare perspektiv samt tillhandahålla eftermarknadsprodukter (för att förlänga hjälmars livslängd).

Mips strategi kommer även fortsättningsvis att fokuseras på de tre huvudsakliga hjälmkategorierna Sport, Motorcykel och Säkerhet. Bolagets breda produktutbud, tillsammans med en underliggande marknadstillväxt och att nya marknadskanaler och geografiska marknader nu anses vara adresserbara, har resulterat i en utökad fokusmarknad för Mips omfattande totalt 195 miljoner hjälmar (tidigare fokusmarknad innefattade 130 miljoner hjälmar). Den totala hjälmmarknaden omfattar enligt bolagets bedömning 550 miljoner hjälmar (tidigare total marknad innefattade 410 miljoner hjälmar).

Mips nya långsiktiga (2027) finansiella mål är:

  • Nettoomsättning >SEK 2md – En nettoomsättning överstigande 2 miljarder SEK år 2027
  • Rörelsemarginal >50% – Upprätthålla en underliggande rörelsemarginal överstigande 50%
  • Utdelning >50% – Ordinarie utdelning som andel av nettoresultatet

Kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum i Stockholm imorgon den 9 juni 2022, mellan klockan 14.00 och 16.30. Presentationen inleds klockan 15.00 och kommer även att webbsändas live. Presentationer kommer att hållas av Max Strandwitz, VD och koncernchef, Karin Rosenthal, finanschef, Fredrik Kjellberg, marknadschef, och Johan Sauer, försäljningschef.

Presentationsmaterial och live-webbsändningen från kapitalmarknadsdagen kommer att göras tillgängliga via mipscorp.com omkring klockan 15.00 den 9 juni 2022.

Attachments:

Mips presenterar uppdaterad långsiktig strategi och finansiella mål på sin kapitalmarknadsdag