2020-03-27

MIPS årsredovisning 2019

MIPS AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.mipscorp.com.

Attachments:

MIPS AB Årsredovisning 2019