2017-11-09

MIPS - DelÄrsrapport januari - september 2017

Juli - september
 • NettoomsĂ€ttningen ökade med 29% till 27,3 MSEK (21,2)
 • Rörelseresultatet minskade till 0,1 MSEK (2,3). Det justerade rörelseresultatet* minskade till 0,1 MSEK (6,4)
 • Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader för den patenttvist** bolaget driver med 9,2 MSEK (0,6)
 • Rörelsemarginalen minskade till 0,3% (10,7). Den justerade rörelsemarginalen* minskade till 0,3% (30,3)
 • Kassaflödet frĂ„n den löpande verksamheten minskade till 6,3 MSEK (11,8)
 • Resultat per aktie efter utspĂ€dning uppgick till -0,01 SEK (0,08)
Januari - september
 • NettoomsĂ€ttningen ökade med 54% till 85,0 MSEK (55,1)
 • Rörelseresultatet ökade till 6,2 MSEK (4,6). Det justerade rörelseresultatet* ökade till 13,2 MSEK (10,5)
 • Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader för den patenttvist** bolaget driver med 12,3 MSEK (2,7)
 • Rörelsemarginalen minskade till 7,3% (8,4). Den justerade rörelsemarginalen* minskade till 15,5% (19,1)
 • Kassaflödet frĂ„n den löpande verksamheten ökade till 10,2 MSEK (6,1) 
 • Resultat per aktie efter utspĂ€dning ökade till 0,18 SEK (0,16)

VD KOMMENTAR 

Utvecklingen under kvartalet

Under tredje kvartalet ökade nettoomsÀttningen med 29% till 27,3 MSEK (21,2). TillvÀxten kommer framförallt frÄn en högre efterfrÄgan frÄn befintliga kunder inom kategorin cykel men Àven inom kategorin motorcykel. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 0,3% (30,3), vilken har belastats med legala kostnader om 9,2 MSEK (0,6) relaterade till den patenttvist bolaget driver. Exkluderat de legala kostnaderna har vi fortsatt att förbÀttra vÄr rörelsemarginal frÀmst genom effektivisering. Under den rullande tolvmÄnadersperioden ökade nettoomsÀttningen till 116,5 MSEK med en justerad rörelsemarginal om 23,1%. 

Patenttvist i Kanada

MIPS har en pĂ„gĂ„ende patenttvist dĂ€r bolaget har stĂ€mt en hjĂ€lmtillverkare i Kanada för patentintrĂ„ng. RĂ€ttegĂ„ngen pĂ„börjades 5 september och avslutades 19 oktober. Beslut avseende tvisten förvĂ€ntas inom 6 mĂ„nader. Processen har föregĂ„tts av ett gediget förberedande arbete med juridisk och teknisk expertis sedan 2014 vilket intensifierades i slutet av sommaren. Vi har nu tagit huvuddelen av de förvĂ€ntade kostnaderna för processen. Även om tvisten har belastat oss med betydande belopp sĂ„ Ă€r jag övertygad om att det Ă€r av strategisk betydelse att försvara vĂ„ra patent och rĂ€ttigheter. Med vĂ„ra rĂ„dgivare och interna team som fokuserat arbetat med dessa frĂ„gor har vi ytterligare förstĂ€rkt vĂ„r förmĂ„ga att kunna försvara MIPS patent och position pĂ„ marknaden.

LÀgre tillvÀxt under kvartalet

TillvÀxttakten var lÀgre under tredje kvartalet Àn trenden vi sett tidigare. Den underliggande efterfrÄgan var högre Àn vad som syns i tillvÀxttakten. NÄgra av vÄra kunder har utmaningar att fÄ produktions-kapacitet hos hjÀlmfabrikerna för att tillverka hjÀlmar i takt med deras efterfrÄgan vilket indirekt pÄverkar vÄra leveranser. En aktiv dialog förs mellan oss, berörda kunder samt representanter för produktions-anlÀggningar i syfte att fÄ Ànnu bÀttre insikt om vÄra kunders situation. 

Positivt intresse pÄ ledande mÀssor

I september deltog vi pÄ vÀrldens största cykelmÀssa, Eurobike i Friedrichshafen, Tyskland. Intresset för sÀkerhet Àr pÄtagligt. Kunder och utövare Àr medvetna och de stÀller nya och tydligare krav pÄ sÄvÀl produkter som utrustning. Min uppfattning Àr att intresset och efterfrÄgan pÄ sÀkerhet Àr betydligt starkare idag Àn för nÄgra Är sedan. MIPS Àr idag en ledande aktör som driver denna utveckling och det mÀrks Àven i dialogen med befintliga och potentiella kunder. Intresset för vÄra nya produktlösningar Àr tydligt och uppmÀrksammades bÄde av press och kunder. 

VĂ€ssat erbjudande

MIPS lanserar ytterligare tvÄ produktlösningar i samband med deltagandet pÄ EICMA i Milano. Dessa ger oss spÀnnande möjligheter inom de strategiskt viktiga kategorierna motorcykel och LEAF (Law Enforcement Armed Forces). Produktportföljen vÀxer och vi kan nu adressera Ànnu fler hjÀlmapplikationer. 

Nu ser vi fram emot vÄrt första riktiga framtrÀdande inom kategorin motorcykel. Vi deltar för första gÄngen med produkter och kunder pÄ EICMA, en mÀssa i Milano i november, som Àr vÀrldens största mÀssa inom denna kategori. VÄra nÀrvarande kunder presenterar 18 hjÀlmar med MIPS BPS varav 6 Àr helt nya lanseringar. 

VÄr lÄngsiktiga ambition kvarstÄr

MIPS Àr ett snabbvÀxande bolag och tillvÀxten kan komma att variera mellan kvartalen. Med över 50% tillvÀxt hittills i Är och vÄr plan framÄt, Àr jag fortsatt övertygad om att MIPS kommer att nÄ sina 2020 ambitioner.

Johan Thiel
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Johan Thiel, koncernchef och VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88

Max Strandwitz, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54

Boel Sundvall, IR
boel.sundvall@mipsprotection.com
tel + 46 70 560 60 18

Denna information Àr sÄdan information som MIPS AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 klockan 7.30 CET.

MIPS presenterar delÄrsrapporten för januari-september 2017 pÄ en telefonkonferens 9 november 2017 klockan 10.00 CET. För att deltaga i konferenssamtalet, vÀnligen registrera er pÄ: http://emea.directeventreg.com/registration/6697746

Om MIPS

MIPS Àr specialiserat pÄ hjÀlmbaserad sÀkerhet och skydd av hjÀrnan och Àr vÀrldsledande inom detta omrÄde. UtifrÄn en ingrediensvarumÀrkesmodell (eng. ingredient brand model) sÀljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjÀlmindustrin. Lösningen, vilken Àr patenterad pÄ samtliga relevanta marknader, grundar sig pÄ cirka 20 Ärs forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.
Bolagets huvudkontor med 25 medarbetare inom forskning och utveckling, försÀljning och administration finns i Stockholm dÀr Àven testanlÀggningen Àr belÀgen. Tillverkning sker hos underleverantörer. PÄ rullande 12 mÄnaders basis (okt 2016/ /sep 2017) uppgick MIPS nettoomsÀttning till 116,5 MSEK och den justerade rörelsemarginalen till 23,1 procent. MIPS-aktien Àr sedan mars 2017 noterad pÄ Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com.

Finansiella mÄl

MIPS lÄngsiktiga finansiella mÄl ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser Àr rimliga lÄngsiktiga förvÀntningar för Bolaget.
TillvÀxt: MÄlet Àr att organiskt vÀxa till en nettoomsÀttning överstigande 400 MSEK Är 2020.
Lönsamhet: MÄlet Àr att nÄ en EBIT-marginal överstigande 40 procent Är 2020.

Attachments:

PDF